In Nederland gebruiken veel overheidsorganisaties gegevens van inwoners, bedrijven en bijvoorbeeld gebouwen. Het is dus belangrijk dat al die gegevens kloppen. Ziet u een fout in een registratie? Dan moet deze snel worden hersteld. Het nieuwe Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties kan hierbij helpen.

Als u een fout wil laten corrigeren, dan meldt u dit bij de organisatie waar het om gaat. Maar soms lukt dat niet. Bijvoorbeeld omdat niet duidelijk is bij welke organisatie iemand moet zijn. Daarom is er vanaf nu het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO). Het MFO is onderdeel van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) en helpt inwoners, bedrijven en overheidsorganisaties bij het corrigeren van een fout in een overheidsregistratie. Het meldpunt werkt samen met de melder en álle betrokken overheidsorganisaties, net zo lang tot de gegevens weer kloppen.

Het MFO kunt u vinden op de website van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens. Hierop staan 3 formulieren: voor burgers, bedrijven en (semi) overheidsorganisaties. U kunt hiermee online een melding doen.