Het Ridderkerks gemeentebestuur is verantwoordelijk voor het armoedebeleid. Wij zijn wettelijk verplicht inwoners goed voor te lichten en hen te vragen kritisch mee te denken. Daarom is het Minimaplatform opgericht. Hierin zitten Ridderkerkers die onafhankelijk van de gemeente kritisch meedenken en ongevraagd en gevraagd adviseren.

Meedenken

Het platform bestaat uit mensen die graag meedenken en kennis en ervaring meenemen over minima- en armoedebeleid. De leden zijn mensen die ondernemend en creatief zijn, bereid en in staat zijn om beleidsstukken te lezen, het gemeentebestuur met een frisse blik willen inspireren en daar tijd voor vrij kunnen maken.

Lid worden

Wilt u ook lid worden van dit platform? Neem dan contact op via meedenken@ridderkerk.nl. Via dit e-mailadres worden uw vragen over het platform beantwoord en kunt u in contact komen met de voorzitter en/of leden van het platform.