Wanneer u een monument verbouwt of wijzigt, moet u een (omgevings)vergunning aanvragen. Bij het behandelen van de aanvraag adviseert de onafhankelijke monumentencommissie van de Stichting Dorp, Stad en Land(externe link) de gemeente. Zij beoordelen of de aanpassingen geen (onevenredige) afbreuk doen aan de monumentale waarden van het pand. Op basis daarvan nemen wij de beslissing om de vergunning wel of niet te verlenen.