Er zijn 2 manieren om de Nederlandse nationaliteit te krijgen: via naturalisatie of via optie.

Nederlander worden door naturalisatie duurt ongeveer een jaar. U moet ook inburgeren. De optieprocedure is sneller. Maar niet iedereen mag daarvoor kiezen.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) beslist over uw aanvraag voor naturalisatie. Gemeenten over de optie.

Krijgt u de Nederlandse nationaliteit? Dan krijgt u ook een uitnodiging om naar de naturalisatieceremonie te gaan. Bij de naturalisatieceremonie legt u de verklaring van verbondenheid af.

Wat zijn de voorwaarden?

Nederlander worden door optie

U kunt de Nederlandse nationaliteit door optie aanvragen als u aan een aantal voorwaarden voldoet. Op de website van de IND vindt u alle voorwaarden voor Nederlander worden door optie(externe link).

Als u denkt dat u aan de voorwaarden voor optie voldoet, neem dan eerst telefonisch contact op met de gemeente om een afspraak te maken. Tijdens de afspraak wordt uw aanvraag doorgenomen. Na maximaal drie maanden krijgt u bericht van de gemeente met de beslissing op uw aanvraag.

Nederlander worden door naturalisatie

Als u wilt naturaliseren, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Op de website van de IND leest u meer over de voorwaarden voor Nederlander worden voor naturalisatie(externe link).

Als u denkt dat u aan de voorwaarden voor naturalisatie voldoet, kunt u telefonisch een afspraak maken met de gemeente. Tijdens een gesprek wordt uw aanvraag doorgenomen. De gemeente stelt vervolgens een advies op voor de IND. De gemeente stuurt uw verzoek met een advies en alle documenten en stukken aan de IND. De IND beslist op uw verzoek om naturalisatie. Binnen maximaal een jaar ontvangt u van de IND bericht over uw aanvraag.

Hoe doe ik een aanvraag?

Nederlander worden vraagt u aan bij de gemeente waar u ingeschreven staat. U kunt de aanvraag ook voor uw minderjarige kinderen doen. Dit gaat zo:

 • U maakt telefonisch een afspraak.
 • Bel hiervoor op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur (0180) 451 234.
 • De medewerker vertelt welke documenten u mee moet nemen.
 • U gaat nadat u een afspraak heeft gemaakt naar de gemeente.
 • U vult een formulier in waarin u zegt dat u de 'verklaring van verbondenheid' wilt afleggen. Kinderen jonger dan 16 jaar hoeven dit niet te doen.
 • U betaalt de kosten meteen.
 • U krijgt van de gemeente bericht of u Nederlander wordt.
 • U krijgt niet automatisch een paspoort of Nederlandse identiteitskaart. Deze vraagt u apart bij ons aan. Dit kan nadat u Nederlander bent geworden.

Wordt u Nederlander door optie of wordt u genaturaliseerd tot Nederlander? Dan krijgt u een uitnodiging voor de naturalisatieceremonie. U bent verplicht mee te doen aan de ceremonie. U wordt pas Nederlander als u bij de ceremonie de verklaring van verbondenheid aflegt. Hiermee zegt u dat u weet dat de wetten van het Koninkrijk der Nederlanden ook voor u gelden. Bij de ceremonie krijgt u de bevestiging dat u Nederlander bent geworden.

Wat kost het?

Optie:

 • Optieverzoek 1 persoon € 206,00
 • Optieverzoek samen met partner € 351,00
 • Mee-opteren minderjarig kind € 23,00

Naturalisatie:

 • Naturalisatieverzoek enkelvoudig € 970,00
 • Naturalisatieverzoek gemeenschappelijk € 1.238,00
 • Mee-naturaliseren minderjarig kind € 143,00
 • Naturalisatieverzoek enkelvoudig laag € 722,00
 • Naturalisatieverzoek gemeenschappelijk laag € 991,00