Hoe kunnen scholen, gymzalen en sportaccommodaties – allemaal eigendom van de gemeente – op de beste en efficiëntste manier worden benut door de inwoners? Die vraag wordt beantwoord in de nieuwe versie van het Integraal Accommodatieplan (IAP) ), die het college naar de gemeenteraad heeft gestuurd. ,,Dit is één van de speerpunten uit ons collegeprogramma 2018-2022. Ik ben erg tevreden met het plan. We hebben met elkaar creatieve oplossingen bedacht”, zegt wethouder Henk van Os.

Het plan geeft ook antwoord op de vraag hoe de gemeentelijke accommodaties zo goed mogelijk over de gemeente kunnen worden verspreid. Zo worden deze voorzieningen zo intensief mogelijk gebruikt en wordt het geld van de gemeente op de beste manier besteed.

Gemini College

Een opvallend element uit het plan is de nieuwbouw van het Gemini College. Deze school krijgt een plek op het huidige hoofdveld van RVVH. De luchtkwaliteit en geluidsbelasting, de goede bereikbaarheid, de ligging ten opzichte van zwembad De Fakkel en de nog altijd bestaande reservering van het tramtracé geven hiervoor de doorslag. Dit betekent wel dat het sportpark opnieuw ingericht moet worden. Hierin wordt onder meer een nieuw hoofdveld met bijbehorende tribune voor RVVH meegenomen. Het nieuwe Gemini College kan in augustus 2022 klaar zijn. “Het Gemini College en RVVH zijn heel content met deze oplossing’’, weet de wethouder.

Sporthal Drievliet

Het vernieuwde accommodatieplan gaat ook in op de gebiedsvisie Plein Oost. Nieuwbouw voor basisschool De Wingerd en buitenschoolse opvang SKR Oosterhonk zijn daar onderdeel van. Verder wordt ingegaan op de toekomst van onder andere de gymzaal Da Costalaan, gymzaal P.C. Hooftstraat en sporthal Drievliet. De leeftijd, staat van onderhoud en omgevingsfactoren van deze gebouwen vragen erom dat nagedacht wordt over de toekomst van deze accommodaties.

Eind 2019/begin2020 kan de gemeenteraad een voorstel verwachten over een nieuwe plek voor jongerencentrum de Loods en jongerensociëteit de Gooth op sportpark Ridderkerk. In dit voorstel is nadrukkelijke aandacht voor participatie van alle belanghebbenden, zoals gebruikers en omwonenden.

De gemeenteraad behandelt het plan op 13 juni 2019. De commissie Samen Leven praat erover op donderdag 6 juni. De vaststelling van het geactualiseerde IAP door de gemeenteraad is tevens de start van de uitwerking van de afzonderlijke projecten inclusief de participatie.

Integraal Accommodatieplan