Op 13 juni 2019  heeft de gemeenteraad besloten dat de nieuwbouw van het Gemini College op het huidige hoofdveld van de voetbalclub RVVH komt. Dit betekent dat het hoofdveld verplaatst en het sportpark heringericht wordt. Voor de bouw van het Gemini College met sportzaal is het bestemmingsplan aangepast. Vooruitlopend op een projectbesluit door de gemeenteraad over de herhuisvesting van jongerenvoorzieningen de Loods en de Gooth is dit al wel in het bestemmingsplan meegenomen.


Loods en de Gooth

In het bestemmingsplan is rekening gehouden met de voorkeur van het college om ook jongerencentrum de Loods en jongerensoci√ęteit De Gooth op deze locatie te bouwen. Daardoor ontstaat een mooie samenhangende plek voor de Ridderkerkse jeugd.