Het nieuws voor ondernemers wordt ook maandelijks verzonden via een nieuwsbrief. Wilt u zich aanmelden voor deze nieuwsbrief? Stuur dan een e-mail naar ondernemen@ridderkerk.nl. Als u zich wilt afmelden voor de nieuwsbrief klikt u op 'hier afmelden' onderaan de nieuwsbrief.

 • Noodverordening Veiligheidsregio

  Op 17 maart 2020 heeft de voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond, Ahmed Aboutaleb, de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond afgekondigd. Met deze noodverordening geeft de veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond vorm aan de maatregelen vanuit de Rijksoverheid voor de regio. Zowel politie als de gemeenten (in naam van het lokale bestuur) kan organisatoren en ondernemers aanspreken op het niet naleven van de verordening. De volledige tekst van de noodverordening vindt u op dit online document. Deze geldt dus ook voor Ridderkerk.

 • 'Sint Joris en de Zaak' geannuleerd

  Het Ridderkerkse ondernemersevenement 'Sint Joris en de Zaak' stond gepland voor 23 april 2020 (Sint Joris dag). Dit is echter kort na 6 april 2020 waarin de meest stringente maatregelen volgens planning aflopen. Gelet op alle ontwikkelingen en de onzekerheid heeft de gemeente besloten het evenement voor dit jaar af te gelasten.

 • Maatregelen Economie Rijksoverheid

  Het kabinet heeft op dinsdag 17 maart besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Dit pakket biedt, zo lang als nodig is, maandelijks voor miljarden euro’s aan steun. De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft. Het overzicht van de maatregelen is te vinden via de website van de Rijksoverheid.

 • Informatie Rijksoverheid

  Betrouwbare informatie is op dit moment van groot belang. De meest betrouwbare en actuele informatie is te vinden op de website van de Rijksoverheid. Hierop staan ook de meestgestelde vragen over het Coronavirus vermeld. De officiele website over het coronavirus is: 
  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

 • Ondernemers betalen later

  Naast de sociale effecten van het coronavirus die iedereen raken, worden ondernemers ook getroffen door afnemende of wegvallende omzet. Dat betekent voor ondernemers ‘zwaar weer’. De gemeente Ridderkerk heeft daar nadrukkelijk oog voor. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders besloten aan ondernemers uitstel van betaling tot 31 augustus 2020 te verlenen voor de onlangs opgelegde aanslag voor de gemeentebelastingen specifiek voor ondernemers. Binnenkort ontvangen de ondernemers daarover een brief.

  Ook voor ZZP-ers die vanuit huis werken en die betalingsproblemen ervaren wil de gemeente Ridderkerk uitstel van betaling bieden. Hen wordt gevraagd contact op te nemen met de gemeente Ridderkerk op belastingen@ridderkerk.nl mocht dat voor hen noodzakelijk zijn.