Heeft u plannen om te bouwen of verbouwen? Bijvoorbeeld een aanbouw aan uw huis of een inrit voor uw huis? Of wilt u een boom kappen? Hier zijn verschillende regels voor. En meestal wilt u meer dan 1 ding tegelijk regelen. Bijvoorbeeld omdat u ook gaat slopen.

Vaak moet u dan een melding doen of een omgevingsvergunning aanvragen. Voor alle verschillende activiteiten kunt u dat in 1 keer doen.

Voorbeelden van werkzaamheden waarvoor u een vergunning nodig heeft of melding moet doen zijn: bouwen, verbouwen, slopen, brandveiligheid, monument verbouwen of slopen, alarminstallatie aanleggen, kappen van bomen en struiken, reclame plaatsen of afvalwater.

U heeft niet altijd een vergunning nodig. Bijvoorbeeld bij gewoon onderhoud aan uw woning of een dakkapel aan de achterkant van uw huis. Controleer dit op de site van Omgevingsloket Online(externe link) en bekijk het stappenplan:

Bekijk het stappenplan

Verandert er iets? Dit kan invloed hebben op de vergunning. Geef de verandering ook door. Een medewerker van de gemeente of brandweer kan langskomen om te controleren.

Wanneer mag ik vergunningsvrij (ver)bouwen?

In bepaalde gevallen mag u bouwen zonder een vergunning aan te vragen. Bijvoorbeeld voor het bouwen van een bijgebouw op het achtererf.

Kijk eerst of u een omgevingsvergunning moet aanvragen of een melding kunt doen. Dit controleert u via Omgevingsloket online(externe link).

Lees per onderwerp meer over vergunningvrij bouwen in deze folders:

Wat kan ik doen als ik er zelf niet uit kom?

Komt u er zelf niet uit? Bespreek dan eerst uw plannen met een extern adviesbureau of raadpleeg de website https://www.helpdeskbouwregels.nl(externe link).

Komt u er dan nog niet uit? Dan kunt u uw plannen met 1 van onze medewerkers bespreken. Dit heet vooroverleg. Stuur uw bouwplannen naar wabo@bar-organisatie.nl of via het Omgevingsloket online. Wij bekijken uw plan en vertellen u wat er mogelijk is.

Hoe vraag ik een omgevingsvergunning aan?

 • Doe de aanvraag online of schriftelijk. Ook dit gaat via het Omgevingsloket:
  Aanvragen omgevingsvergunning(externe link)
 • Zorg dat u de volgende gegevens bij de hand heeft:
  • een kopie van uw geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsvergunning);
  • uw DigiD of eHerkenning voor een bedrijf;
  • een plattegrond van het gebouw;
  • een berekening of bouwtekening;
  • plattegronden van de verdiepingen van het gebouw (schaal 1:100);
  • een situatietekening (schaal 1:1000 tot 1:1500);
  • een tekening van de gevelaanzichten (schaal 1:100);
  • dwarsdoorsneden en lengtedoorsneden (schaal 1:100);
  • details over het uiterlijk van het bouwwerk.
 • Stuur tekeningen en plattegronden mee van hoe het er nu uitziet en hoe het er straks uit zal zien.

U mag nog niet beginnen, als we nog geen beslissing hebben genomen over uw melding of vergunningaanvraag.

De melding en de vergunning zijn niet persoonlijk. Bent u ondernemer? Krijgt het bedrijf een nieuwe eigenaar? Dan hoeft hij of zij geen nieuwe melding te doen of nieuwe vergunning aan te vragen.

Kan ik bouwplannen of bouwtekeningen bekijken?

U kunt bouwplannen of bouwtekeningen bekijken. Kijk voor meer informatie op de pagina Bouwplannen en bouwtekeningen bekijken.

Wat kost het?

 • Voor de aanvraag van de omgevingsvergunning moet u betalen. U betaalt deze kosten ook als u de vergunning niet krijgt.
 • Alle kosten 2023 zijn te raadplegen in de (geldende) tarieventabel op overheid.nl(externe link).

Hoe lang duurt het?

 • Doe de aanvraag of melding zo snel mogelijk. Dan heeft u nog tijd om iets te veranderen, als dat nodig is. Doe de melding in ieder geval minimaal 4 weken van tevoren.
 • Heeft u een vergunning nodig? Dan verschilt het hoeveel tijd we nodig hebben. De aanvraag van een omgevingsvergunning kan maximaal 8 of maximaal 26 weken duren. Dat is vanaf de datum waarop we uw aanvraag ontvangen hebben. We mogen deze termijn nog 1 maal met 6 weken verlengen.
 • De termijn van 6 maanden is bij grote aanvragen zoals een omgevingsvergunning voor het milieu, een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik van een gebouw of als uw project veel afwijkt van het bestemmingsplan.
 • Vraagt u voor meerdere zaken een omgevingsvergunning aan? En zijn er verschillende beslistermijnen? Hou dan rekening met de langste termijn.
 • Bent u het niet eens met de beslissing? U kunt bezwaar maken bij de gemeente. Doe dit binnen 6 weken nadat u de beslissing heeft ontvangen.

Goed om te weten

 • Goed voorbereid beginnen aan uw verbouwing, informatie van Milieu Centraal(externe link).
 • Soms heeft u om een schotelantenne aan uw huis vast te maken een vergunning nodig. Bijvoorbeeld als u in een monument woont of als u hem aan de voorkant van uw huis wil plaatsen. Kijk op de site van het Antennebureau(externe link) voor meer informatie. Of doe de vergunningscheck bij Omgevingsloket online(externe link).
 • Weet u nog niet zeker of u een omgevingsvergunning nodig heeft? Of vraagt u zich af of u er wel 1 zou kunnen krijgen? Maak een afspraak voor vooroverleg. Tijdens het vooroverleg laat u uw plan zien aan iemand van de gemeente. U kunt dan een “principe-uitspraak” krijgen. Dit betekent dat wij u vertellen of u een vergunning kunt krijgen. Het vooroverleg vraagt u aan via Omgevingsloket online(externe link) of bij ons via e-mail naar wabo@bar-organisatie.nl. Stuur zoveel mogelijk informatie mee. Over hoe het nu is en hoe het gaat worden. Bijvoorbeeld tekeningen of plattegronden van het gebied of gebouw, foto’s en een omschrijving. Er zijn geen regels over hoe snel we moeten reageren. Wel zijn er kosten.
 • Als u een bedrijf heeft of begint dat veel geluid zal produceren, dan kunnen wij u vragen om een akoestisch rapport. Vraagt u een omgevingsvergunning voor milieu aan? Of doet u een melding milieubeheer? Dan komt u dit vanzelf tegen. Ook wanneer u een wijziging doorgeeft. Staat uw bedrijf op een gezoneerd industrieterrein? Dan zijn er regels voor hoeveel geluid de bedrijven samen mogen maken. Alle bedrijven op het terrein moeten een akoestisch rapport inleveren bij de gemeente. Meer weten? Kijk bij Kenniscentrum Infomil(externe link) naar de informatie over het akoestisch rapport.
 • Er zijn regels om een boom in uw tuin te kappen. Raadpleeg de informatie bij ‘Boom kappen
 • Voor een reclamebord aan een gebouw of een lichtbak, vraagt u een omgevingsvergunning bij ons aan. Dit doet u via het Omgevingsloket(externe link).  Wij kijken of de reclame past bij de plek en het gebouw waar het aan vastzit en of niemand last heeft van de reclame. Geef bij de aanvraag aan waarom u reclame plaatst, waar u de reclame plaatst (bijvoorbeeld de plek op een plattegrond) en hoe groot de reclame is. Stuur een voorbeeld van de reclame mee.
 • Vanaf 1 januari 2022 gaat Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)(externe link) gefaseerd in.Wij zijn op zoek naar proefprojecten om ervaring op te doen met de nieuwe werkwijze en de kwaliteitsborger als nieuwe speler in het bouwproces. Wilt u een project bij ons aanmelden? Neem dan contact op met Carola Dalessi, via c.dalessi@ridderkerk.nl.