Ondersteuning bij een laag inkomen (minimaregelingen)

Krijgt u ineens te maken met grote uitgaven? En kunt u die niet betalen? Misschien kunnen wij u helpen.

Een paar voorbeelden van regelingen die we hebben:

  • Regeling Meedoen: een tegemoetkoming aan volwassenen en kinderen voor bijvoorbeeld muziekles of het lidmaatschap van een sportclub, schoolkosten of speelgoed.
  • Bijzondere bijstand voor onverwachte noodzakelijke kosten.
  • Individuele inkomenstoeslag: een bedrag dat u vrij mag besteden als u langer een laag inkomen heeft. 
  • Zorgpolis voor minima: met korting op de verzekering of een groter pakket voor hetzelfde geld.
  • Gratis openbaar vervoer voor ouderen met een laag inkomen. U heeft de pensioengerechtigde leeftijd.

Folder

Er zijn verschillende regelingen voor mensen met een laag inkomen. Lees ook de folder 'Heeft u een laag inkomen? Gemeente Ridderkerk helpt!'

Aanpak

Wilt u een regeling aanvragen? Gebruik de formulieren die u bij de verschillende regelingen vindt. Hierin staat waarvoor u de regeling kunt aanvragen. En wat u mee moet nemen of mee moet sturen.

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie?

Wij helpen u graag! Bel op werkdagen tussen 9:00 en 12:00 uur met de klantmanager inkomen op nummer (0180) 451 234.

Is deze pagina naar wens?