Heeft u een beperking en kunt en wilt u werken, maar is een gewone baan (nog) niet mogelijk? Dan kunt u ondersteuning krijgen. Dit betekent dat u misschien kunt werken in een aangepaste baan(externe link). In een Garantiebaan of in Beschut werk(externe link).

Aangepaste baan

In een aangepaste baan verdient u een gewoon salaris, in aangepaste omstandigheden. Bijvoorbeeld met extra begeleiding, een lager werktempo of een aanpassing van de werkplek. De werkgever krijgt daar vergoedingen voor. Er zijn twee soorten aangepast werk:

 • Een garantiebaan is meestal bij een gewone werkgever.
 • Beschut werk is vaak bij een sociale werkplaats of leerwerkbedrijf. Voor Beschut werk zijn grotere aanpassingen nodig. Dat is meestal in een ‘beschutte omgeving’.

Wat zijn de voorwaarden?

Er zijn een aantal voorwaarden om een aangepaste baan te krijgen. Dit zijn:

 • U heeft een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking.
 • U heeft begeleiding of aanpassing op uw werk nodig.
 • U bent niet in staat om maandelijks het wettelijk minimumloon te verdienen.

Hoe kan ik het regelen?

Regelen via ons

 • Bel ons: samen bekijken we of u in aanmerking komt voor een aangepaste baan.
 • Wij bereiden de beoordelingsaanvraag voor. En voegen onze bevindingen toe. Of aanvullende informatie. Zoals een stageverslag van school, of een diagnose van een arts of psycholoog.
 • Het UWV beoordeelt vervolgens uw situatie. Dit is een Beoordeling Arbeidsvermogen. 

Zelf regelen

 • Vraag zelf bij het UWV een Beoordeling Arbeidsvermogen aan.
 • Gebruik hiervoor het formulier(externe link).
 • Stuur het aanvraagformulier op. Samen met eventueel aanvullende informatie. Bijvoorbeeld van school of een arts.

Waar kan ik terecht met mijn vragen?

U kunt ons bellen. Bel ons op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur: (0180) 451 234.

Wat gebeurt er na mijn aanvraag bij het UWV?

 • Heeft het UWV uw aanvraag ontvangen? Dan nodigen zij u uit voor een gesprek met een arbeidsdeskundige. Soms is extra onderzoek door een psycholoog of arts nodig.
 • Vindt het UWV dat u in aanmerking komt voor een Garantiebaan? Dan krijgt u een Indicatie Banenafspraak. Ook wordt u opgenomen in het Doelgroepregister.
 • Vindt het UWV dat u in aanmerking komt voor Beschut werk? Dan krijgt u een positief advies Beschut werk.
 • Daarna gaan wij samen met u op zoek naar een geschikte werkplek. Hebben wij een geschikte werkplek gevonden, dan kunt u op proef beginnen bij de werkgever. Als dat goed gaat, ondertekent u een arbeidscontract. U krijgt dan salaris.