Vanaf 29 november voert Idverde Bomendienst in opdracht van gemeente Ridderkerk een ‘verplantbaarheidsonderzoek’ uit in het Oosterpark.

Dit duurt maximaal vijf werkdagen. De uitkomst van dit onderzoek wordt gebruikt om te kijken of een aantal bomen verplant kan worden. Deze bomen gaan ruimte maken voor de aanleg van het geluidsscherm langs het Oosterpark en de uitbreiding van Ridderkerk Rowdies. We willen deze bomen graag behouden op een nieuwe groeiplaats.

Selectie

Begin 2021 is er al een uitgebreide inventarisatie gedaan om te zien welke bomen geschikt zijn voor verder onderzoek. Er is gekeken naar onder meer de soort, leeftijd, bestaande gebreken en/of aantastingen en de algehele conditie van de bomen. Op basis hiervan heeft de gemeente een selectie gemaakt van 113 bomen. Die worden nu verder onderzocht.

Tijdens het ondergrondse onderzoek dat 29 november begint, wordt zorgvuldig in beeld gebracht of de wortels van de bomen geschikt zijn voor verplanting. Ook worden de kabels en leidingen onder de grond in beeld gebracht om te bepalen of die knelpunten vormen tijdens de verplanting.

Idverde Bomendienst maakt gebruik van een minigraver. Het kan zijn dat er beperkt wordt gesnoeid in het bosplantsoen om de bomen te kunnen bereiken. De werkzaamheden worden uitgevoerd tussen 7.30 en 17.30 uur.