Het wijkoverleg van de wijk Slikkerveer vindt het belangrijk dat het woningaanbod in de wijk aansluit bij de vraag. Dit kan gaan om de vraag van de huidige wijkbewoners, maar ook om de vraag van mensen die graag in Slikkerveer willen gaan wonen.

Om de vraag naar de woonwensen voor de wijk Slikkerveer inbeeld te krijgen, heeft het wijkoverleg een online enquête opgesteld. De enquête is te vinden via onderstaande knop:

Enquête woonwensen wijk Slikkerveer

De resultaten van de enquête zal het wijkoverleg gebruiken bij het opstellen van het nieuwe wijkprogramma voor de wijk Slikkerveer.