De locatie Rijksstraatweg 169 - 175 wordt opnieuw ontwikkeld. Er is medewerking gevraagd voor de bouw van twee woningen op de locatie van de bedrijfsbebouwing (Rijksstraatweg 171 – 175). Boerderij Landsight (Rijksstraatweg 169) krijgt een woonbestemming. Ook wordt er een openbaar pad naar de Waal richting een zitplek gemaakt.

Om dit allemaal mogelijk te maken is een ontwerpbestemmingsplan gemaakt.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 10 juni tot en met 21 juli 2022 ter inzage.

  • De stukken zijn onderaan deze pagina te raadplegen;
  • Het bestemmingsplan is ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (IMRO code: NL.IMRO.0597.Rijksstraatweg169-OW01);
  • Als u de stukken op papier wilt raadplegen kunt u een afspraak maken met de heer M. Rienks via telefoonnummer 0180 – 451 221

Zienswijze

Uw eventuele zienswijze (reactie) stuurt u binnen de hierboven genoemde termijn aan de gemeenteraad, Postbus 271, 2980 AG Ridderkerk. Graag onder vermelding van ‘zaaknummer 527558 – bestemmingsplan Rijksstraatweg 169 – 175’. U kunt uw zienswijze ook digitaal indienen via de gemeentelijke website via www.ridderkerk.nl/ter-inzage.

U kunt ook mondeling reageren. Daarvoor maakt u een afspraak met de heer M. Rienks via telefoonnummer 0180-451 221. Een brief heeft onze voorkeur.

Inloopavond 14 juni

Op dinsdag 14 juni kunt u tussen 20:00 uur en 21:00 uur een inloopavond bezoeken over dit ontwerpbestemmingsplan. U kunt dan vragen stellen en in gesprek gaan met de aanwezigen. De inloopavond wordt gehouden in Bezoekerscentrum De IJsvogel (Waalweg 9a).