De locatie van de garage aan de Pruimendijk 19 – 21 wordt opnieuw ontwikkeld. De garage wordt gesloopt. Er worden 12 nieuwe woningen gebouwd. Om de bouw van de woningen mogelijk te maken is een ontwerpbestemmingsplan gemaakt.

De geluidbelasting op de woning overstijgt de voorkeurswaarden voor geluid. Daarom ligt gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan een ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder ter inzage.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarden liggen vanaf 19 november tot en met 30 december 2021 ter inzage.

  • De stukken zijn online te raadplegen via www.ridderkerk.nl/ter-inzage;
  • Het bestemmingsplan is te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (IMRO code: NL.IMRO.0597.BPRIJS2020Prdk1921-OW01);
  • Als u de stukken op papier wilt raadplegen kunt u een afspraak maken met dhr. M. Rienks via telefoonnummer 0180 – 451 221

Zienswijze

Uw eventuele zienswijze (reactie) stuurt u binnen de hierboven genoemde termijn aan de gemeenteraad, Postbus 271, 2980 AG Ridderkerk. Graag onder vermelding van ‘zaaknummer 410003 – Woningbouw Pruimendijk 19 – 21) en de naam van het desbetreffende besluit of document waar u op wilt reageren. U kunt uw zienswijze ook digitaal indienen via de gemeentelijke website via www.ridderkerk.nl/ter-inzage.

U kunt ook mondeling reageren. Daarvoor maakt u een afspraak met de heer M. Rienks via telefoonnummer 0180-451 221. Een brief heeft onze voorkeur.

Digitale inloopavond dinsdag 30 november

Op dinsdag 30 november kunt u tussen 19:00 en 20:30 uur een digitale inloopavond bezoeken over dit ontwerpbestemmingsplan via MS Teams. U kunt dan vragen stellen en in gesprek gaan met de aanwezigen, waaronder de projectontwikkelaar en de gemeente. De eerder geplande fysieke inloopavond vervalt.

U meldt zich aan door uiterlijk op 29 november een e-mail te sturen naar m.rienks@ridderkerk.nl. U krijgt dan op 30 november de link toe gemaild.