Hieronder vindt u een overzicht van alle teams binnen het cluster Ontwikkeling Leefomgeving en Regio en hun taken.

Verstedelijking, Ondernemers- en Verblijfsklimaat

Dit team geeft advies over thema’s zoals verstedelijking, gezondheid en een goede omgeving voor inwoners en ondernemers. Ook geeft het team advies over zaken zoals lucht, geluid, externe veiligheid, woonvisies, economie, monumenten en erfgoed.

Energietransitie en Klimaatadaptatie

Alle gemeenten in Nederland moeten overstappen van fossiele brandstoffen zoals aardolie en gas naar duurzame energiebronnen, zoals zon en wind. Ook moeten ze zich voorbereiden op het veranderende klimaat. Dat staat in de wet. Het team zorgt ervoor dat dit de komende jaren gebeurt. Het team doet dit voor en samen met de gemeente, inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners. 

Verkeer en Mobiliteit

Dit team bestaat uit verkeerskundig medewerkers en beleidsadviseurs. Het team geeft advies over projecten op het gebied van verkeer, vervoer en mobiliteit.