De doelen voor de Centrumaanpak zijn:

  • Een centrum dat klaar is voor de toekomst
  • Waar het fijn is om naartoe te komen en te verblijven
  • Waar meer is dan alleen winkels
  • Dat we samen met u vormgeven.

Deze doelen zijn het vertrekpunt geweest voor het opstellen van het ‘Ontwikkelperspectief Centrum 2035’. Op 2 juli heeft de gemeenteraad het Ontwikkelperspectief Centrum 2035 vastgesteld. Deze visie is tot stand gekomen met de hulp van inwoners, vastgoedeigenaren, ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappelijke instellingen. Het is een visie van en voor Ridderkerk.

Nieuw ontwerp St. Jorisplein

Tot en met de zomer gaan we aan de slag met een nieuw ontwerp voor het St. Jorisplein.

Ontwikkelperspectief Centrum 2035

Hieronder kunt u het 'Ontwikkelperspectief Centrum 2035' downloaden.