De gemeenteraad vergadert op donderdag 25 november vanaf 20.00 uur in de raadzaal. Vanwege de Coronamaatregelen kan er geen publiek aanwezig zijn bij de vergadering. Belangstellenden kunnen de vergadering live volgen via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld  

Voorlopige agenda

 1. Opening, toelating en beëdiging nieuw raadslid, vaststelling van de agenda
 2. Vragenuur voor raadsleden (artikel 41 Reglement van Orde)
 3. Vaststelling besluitenlijst raadsvergadering 16 september 2021
 4. Lijst van ingekomen stukken (zie afzonderlijke lijst) en nadere inlichtingen over gegeven schriftelijke beantwoording (art. 40 RvO)
 5. Tweede wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Ridderkerk 2020
 6. HOV Verdiepingsstudie Rotterdam-Ridderkerk
 7. Uitvoeringsagenda Verkeersveiligheid Ridderkerk
 8. Verordening op de gemeentelijke adviescommissie Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Ridderkerk 2021
 9. Subsidieverordening ‘Energiezuinig investeren in Cornelisland’
 10. Rapport rekenkamercommissie over Energietransitie
 11. Herbenoeming leden Rekenkamercommissie Ridderkerk
 12. Afvalstoffenverordening Ridderkerk 2021
 13. Extra lokaal IKC De Noord
 14. Oprichting Stichting Samenwerking Onderwijs Bedrijfsleven

Vergaderstukken

U kunt de vergaderstukken downloaden van de gemeentelijke website www.ridderkerk.nl/vergaderstukken