Als er iemand is overleden, doet u hiervan aangifte bij de gemeente waarin de persoon is overleden. De gemeente verwerkt het overlijden van deze persoon in de burgerlijke stand en de basisregistratie personen (BRP). Meestal regelt de begrafenisondernemer de overlijdensaangifte. Als nabestaande kunt u dit ook zelf doen.

Doe de aangifte binnen 6 dagen na het overlijden, bij de gemeente waarin de persoon overleden is. De gemeente maakt dan een overlijdensakte op. Deze akte kunt u nodig hebben om het overlijden door te geven aan een bedrijf of organisatie.

De begrafenis of crematie mag niet eerder plaatsvinden dan 36 uur en niet later dan 6 werkdagen na het overlijden. Wilt u de overledene eerder begraven? Vraag dan om toestemming van de officier van justitie en de gemeente. Wilt u de begrafenis of crematie later laten plaatsvinden? Vraag dan de gemeente hiervoor om toestemming tijdens het doen van de overlijdensaangifte. Een arts moet wel een verklaring van geen bezwaar afgeven om een lichaam later te begraven of te cremeren.

Woont de overledene niet in de gemeente waarin hij of zij gestorven is? Dan geeft die gemeente het overlijden door aan de gemeente waarin de overledene woonde.

Wilde de overledene zijn of haar lichaam ter beschikking van de wetenschap stellen, of moet er sectie worden verricht? Vraag ons bij het doen van de overlijdensaangifte dan om “verlof tot ontleding”.

Aanpak

Aangifte van overlijden gaat zo:

 • Maak online een afspraak bij de gemeente.
 • Kom persoonlijk naar uw afspraak.
 • Neem het volgende mee:
  • uw geldige identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsvergunning);
  • een verklaring van een arts of lijkschouwer over het overlijden;
  • de B-envelop, hierin staat de doodsoorzaak: deze envelop is bedoeld voor het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS);
  • bij een natuurlijke doodsoorzaak: een verklaring van overlijden, afgegeven door een arts of lijkschouwer;
  • bij een onnatuurlijke doodsoorzaak: een verklaring van geen bezwaar crematie/begrafenis, afgegeven door de officier van justitie;
  • als een crematie of begrafenis moet worden uitgesteld: een verklaring van geen bezwaar, afgegeven door een arts;
  • als er een sectie moet plaatsvinden, of als de overledene zijn of haar lichaam ter beschikking stelt van de wetenschap: verzoek aan de burgemeester voor verlof tot ontleding;
  • eventueel het trouwboekje (als dat er is), om het overlijden in vast te leggen.
 • Wilt u een afschrift van de overlijdensakte? Geef dit aan. U betaalt dit meteen bij de aanvraag.
 • U krijgt het afschrift meteen mee.

Kosten

Aangifte doen van een overlijden kost niets.

 • Een afschrift kost € 13,40 (tarief 2019).
 • Een vergunning voor uitstel begraven kost € 13,00 (tarief 2019).

Extra informatie

 • Is uw naaste in het buitenland overleden? De Rijksoverheid informeert u erover.
 • Als de overledene graag in het buitenland begraven wil worden, heeft u toestemming nodig van de gemeente om het lichaam te vervoeren. U regelt dit bij de gemeente waar de aangifte van het overlijden is gedaan. Wij geven dan een laissez-passer af. Dit is een document om een overledene naar een ander land te mogen vervoeren. De uitvaartondernemer regelt meestal het vervoer naar het buitenland.
 • Algemene informatie over begraven of cremeren vindt u op de pagina Begraven of cremeren.

Heeft u gevonden wat u zocht?