Waterschap Hollandse Delta, gemeente Ridderkerk en politie willen een parkeerverbod instellen aan een deel van de Oostmolendijk.

Bezoekers van de Crezéepolder parkeren hun auto vaak in bermen en bochten van de Oostmolendijk. Dit levert gevaarlijke verkeerssituaties op en er ontstaat schade aan bermen. Daarom hebben het waterschap, de gemeente en politie het voornemen een parkeerverbod in te stellen.

Het parkeerverbod gaat gelden op het gedeelte Oostmolendijk tussen de Rotterdamseweg en de Oudelande. Dit parkeerverbod geldt niet voor de parallelweg Oostmolendijk. Het parkeerverbod wordt met diverse borden aangegeven. Om te parkeren wordt er verwezen naar het parkeerterrein bij Hofstede de Paradijshoeve.

Ter inzage

Het parkeerverbod ligt digitaal ter inzage. Hiermee is de bezwaarprocedure gestart. Bewoners en andere belanghebbenden zijn hierover vooraf geïnformeerd. De bezwaarperiode is zes weken. Als u het niet eens bent met dit verkeersbesluit, kunt u daar bezwaar tegen maken tot maandag 29 augustus. Bij geen bezwaar worden de verkeersborden spoedig geplaatst.

Het parkeerverbod ligt digitaal ter inzage op de website officielebekendmakingen.nl.