In Ridderkerk zijn er geen blauwe zones.

Wel zijn er een aantal parkeervakken waar een maximale parkeertijd van een half uur geldt. Als u hier parkeert als bezoeker, moet u een parkeerschijf gebruiken:

  • aan de Kerkweg bij bloemist Van der Waal (2 parkeervakken)
  • in de P.C. Hooftstraat bij de winkelstrip (3 parkeervakken).

Tijdelijke uitzondering: Blauwe parkeerzone Dillenburgplein

Op Dillenburgplein is er een blauwe parkeerzone. Tussen 08.00 en 18.00 uur geldt hier een maximum parkeertijd van 2 uur. Hiervoor gebruikt u een parkeerschijf. Tussen 18.00 en 08.00 uur geldt er geen maximum parkeertijd.

Parkeeronderzoek

In 2019 is er op Dillenburgplein een parkeeronderzoek uitgevoerd. Doel van het onderzoek was het in beeld brengen van de parkeerdruk en het parkeermotief. Uit het onderzoek is gebleken dat een deel van de parkeerplaatsen bezet wordt door langparkeerders (werknemers en bewoners), waardoor bezoekers niet op het plein terecht kunnen.

Om het lang parkeren tegen te gaan is er, voor een proef periode, een blauwe parkeerzone op het Dillenburgplein ingesteld. De proef is gestart in maart 2020 en duurt tot maart 2022. Tussentijds zal geëvalueerd worden of de blauwe parkeerzone het gewenste effect heeft. Op basis van de evaluatie wordt bepaald of de proef een vervolg krijgt.