Planschade is schade die veroorzaakt wordt door een ruimtelijk plan. Bijvoorbeeld als een gebied door een bestemmingsplan een andere bestemming krijgt. Dit kan schade opleveren voor u en de omliggende huizen. Is dit bij u het geval? Dan kunt u aan de gemeente een tegemoetkoming in planschade vragen.

Er zijn 2 vormen van schade:

 • Uw onderneming heeft minder inkomsten door het plan (inkomensderving).
 • Uw huis of ander pand is minder waard geworden door het plan (waardevermindering onroerende zaak).

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor tegemoetkoming in planschade zijn er voorwaarden:

 • U kon de schade niet voorzien toen u het huis of de grond kocht.
 • U heeft nog niet op een andere manier een tegemoetkoming gekregen. Bijvoorbeeld door onteigening.

Wanneer tegemoetkoming?

U krijgt een tegemoetkoming als:

 • het niet redelijk is dat u de schade zelf moet betalen;
 • de schade niet verzekerd is.

Er geldt een eigen risico van (minimaal) 2 procent bij:

 • verlies van inkomen
 • ¬†waardevermindering van de onroerende zaak

Hoe het werkt

Let op: vraag de tegemoetkoming binnen 5 jaar nadat het ruimtelijk plan definitief is aan.

Geef bij uw aanvraag de volgende gegevens:

 • waarom u een tegemoetkoming vraagt
 • hoeveel tegemoetkoming u wilt
 • door welk ruimtelijk plan de schade is ontstaan (bijvoorbeeld het bestemmingsplan)
 • een omschrijving van de schade
 • het schadebedrag
 • bij schade aan een onroerende zaak: kadastraal nummer
 • uw bankrekeningnummer

Heeft u op deze pagina gevonden wat u zocht?