Wie een goed idee heeft voor het sociaal domein (zorg en ondersteuning aan inwoners), kan hiervoor een eenmalige subsidie aanvragen. Er is een prijsvraag uitgeschreven.

We willen namelijk werken aan een veiliger, gezonder en beter Ridderkerk. Een van de manieren om dat te doen is ruimte voor ‘leren en experimenteren’. Zorgaanbieders, bedrijven en overige partners worden opgeroepen om met innovatieve oplossingen voor een vraagstuk te komen. Voor deze competitie is de regeling ‘Eenmalige subsidie innovatie gemeente Ridderkerk’ in het leven geroepen.

Meedoen

Wie een innovatief idee heeft, kan een bijdrage aanvragen tot 1 oktober 2021. De aanvraag moet gericht zijn op één van de vijf maatschappelijke effecten uit de nota ‘Integraal Sociaal Beleid’. Daarnaast is er een aantal aanvullende criteria. Het voorstel dat het hoogst scoort, krijgt een eenmalige subsidie van maximaal 25.000 euro.

De maatschappelijke effecten zijn:

         1. Ridderkerkers ontwikkelen zich optimaal;
         2. Iedereen heeft gelijke kansen om mee te doen;
         3. Inwoners kunnen voor zichzelf en elkaar zorgen;
         4. Ridderkerkers zijn langer vitaal en gezond;

         5. Inwoners kunnen zo lang mogelijk veilig thuis wonen.

Aanvragen

Een aanvraag indienen kan via www.ridderkerk.nl/subsidieprijsvraag. Daar zijn ook alle criteria te vinden. Meer informatie bij Ben Lampe via b.lampe@ridderkerk.nl en 06-5780 5677.