De gemeenteraad van Ridderkerk vergadert op maandag 7 november 2022 over de profielschets voor de nieuwe burgemeester van Ridderkerk. De Commissaris van de Koning, Jaap Smit, is bij deze vergadering aanwezig.

Het vaststellen van de profielschets is een van de stappen naar de benoeming van de opvolger van burgemeester Anny Attema, die sinds 1 oktober 2022 waarnemend burgemeester van Ridderkerk is.

In de profielschets staat welke eigenschappen en kwaliteiten de nieuwe burgemeester moet hebben. Via een online enquête hebben inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners hierover meegedacht. Input is ook gevraagd aan onder andere buurgemeenten en samenwerkingspartners. De resultaten van de enquête zijn opgenomen in de profielschets.

Bijwonen raadsvergadering

De raadsvergadering van 7 november 2022 begint om 20.00 uur en is openbaar. Iedereen kan de vergadering bijwonen in de raadzaal van het gemeentehuis of bekijken via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld(externe link).

De profielschets is opgesteld door de Vertrouwenscommissie, bestaande uit de raadsleden Westbroek, Kardol, Ros, Kayadoe, Kooijman, Van Vliet, Overheid, Klaver en Van Nes - de Man. Het document is beschikbaar via de pagina Een nieuwe burgemeester: volg het proces