We gebruiken de aarde in snel tempo op. De aarde warmt op, veel planten en diersoorten verdwijnen, de zeespiegel stijgt. Om te voorkomen dat de aarde nog verder opwarmt, zijn in Nederland in 2019 maatregelen afgesproken in het Klimaatakkoord.

Eén van de maatregelen is het opwekken van meer duurzame energie. Tot 2030 kan dat met zonne- en windenergie. Dat gebeurt in 30 energieregio’s in Nederland. De meeste windenergie wordt op zee opgewekt. Maar dat is niet genoeg om in Nederland ons doel te halen. Daarom komen er ook in alle regio’s meer windmolens en zonnepanelen.

Wat is de RES?

De 30 energieregio’s in Nederland onderzoeken waar en hoe het best duurzame elektriciteit op land (wind en zon) opgewekt kan worden. Maar ook welke warmtebronnen te gebruiken zijn zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen. Waar is ruimte en hoeveel? Zijn de plekken maatschappelijk gezien acceptabel en financieel haalbaar?

In bovenstaande illustratie is een gevolg van de de Regionale Energie Strategie beschreven.

  • Waarom een RES? We hebben schone energie nodig om klimaatverandering te stoppen.
  • Hoe? We gaan in onze regio de komende tien jaar zonneparken en windmolens bouwen.
  • Gevolg? Het landschap gaat veranderen.

RES Rotterdam Den haag

In een Regionale Energiestrategie (RES) beschrijft elke energieregio – hier is dat RES Rotterdam Den Haag - zijn eigen keuzes.  RES Rotterdam Den Haag is een samenwerking van 23 gemeenten, 4 waterschappen en de provincie Zuid-Holland. Zij hebben een strategie (RES 1.0) beschreven waarover in de komende maanden (tot 1 juli 2021) door de volksvertegenwoordigers van de gemeenten/waterschappen/provincie wordt besloten: iedere partij heeft daarvoor zijn eigen planning en aanpak.

Hoe zit dit in mijn gemeente?

In onze gemeente - en regio - is het potentiële aanbod van restwarmte (vanuit de Rotterdamse haven) en geothermie (warmte uit de aarde) bijna tweemaal zo groot als de warmtevraag. Daarom willen we deze warmte gebruiken voor woningen en bedrijven maar ook met aangrenzende regio’s uitwisselen tegen elektriciteit. Aan elektriciteit is in onze regio juist een tekort. 

Het ligt voor de hand dat in onze regio flink wordt ingezet op een gezamenlijk warmtenet (stadsverwarming). Het gebruik van waterstof of groen gas voor verwarmen van of bedrijfspanden is zeker voor 2030 niet realistisch, omdat het nog niet voldoende voorhanden is. Als regio dragen we ongeveer acht tot negen procent bij aan de nationale opgave. Dit gebeurt met grootschalige wind- en zonne-energie.

Daarnaast zetten we in op ca. 0,8 TWh kleinschalige opwek zon- en windenergie op daken van huizenbezitters en woningcorporaties. Er zijn in de regio nog geen aangewezen locaties voor de uitvoering.

Wat doet uw gemeente al aan duurzame energie?

Lees meer over aardgasvrij wonen, energie besparen en wind- en zonne- energie op ‘Duurzaam’.

Hoe ziet het proces eruit?

  • 1 juli 2021 -  Vaststelling RES 1.0. Door de bestuurders van 23 gemeenten, vier waterschappen, 1 provincie in de regio Rotterdam-Den Haag.
  • 3 juni 2021 is de behandeling in de gemeenteraad.
  • 14 mei 2021 – Inspreekdag bij provincie Zuid-Holland. Voor inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties over de RES 1.0 (zie hierboven).
  • 28 januari 2021. Het bestuurlijk netwerk energie. Op de agenda: voorstel voor een tot besluitvormingsproces.
  • Oktober 2020. ‘Wensen en bedenkingenronde’ door de gemeenteraad. Er ligt een concept RES die met de betrokken gemeenten en diverse stakeholders is opgebracht. In oktober 2020 zijn door de raden en de diverse stakeholders hierop ‘wensen en bedenkingen’ geformuleerd.

Achtergrondinformatie van de RES Rotterdam Den Haag