Rapporten

Alle rapporten van de rekenkamercommissie zijn openbaar en kunt u vinden in het raadsinformatiesysteem.

Het meest recente rapport is Resultaatgerichte Jeugdhulp in Ridderkerk 2018-2020 (januari 2022)

Wat is een rekenkamercommissie?

De rekenkamercommissie ondersteunt de gemeenteraad in zijn controlerende taak.

Zij geeft hieraan invulling door:

 • de uitkomsten van het beleid en de beleidsuitvoering te toetsen op rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid;
 • de raad te voorzien van op onderzoek gebaseerde informatie over de beleidsuitkomsten en beleidsuitvoering;
 • waar nodig en mogelijk aanbevelingen voor verbeteringen te doen;
 • te streven naar bruikbare producten van hoge kwaliteit en betrouwbaarheid;
 • haar werkzaamheden te verrichten in onafhankelijkheid en op objectieve, heldere en integere wijze.

Wie zitten in de rekenkamercommissie

De heer J.J. (Hans) Démoed (voorzitter),

 • Directeur strategie en beleid gemeente Kaag en Braassem – bezoldigd
 • Lid Algemeen Bestuur Hoogheemraadschap van Rijnland – bezoldigd
 • Lid bestuur Vereniging De Hollandsche Molen – onbezoldigd
 • Lid bestuur Rijnlandse Molenstichting – onbezoldigd
 • Lid Raad van Toezicht Zorgcentrum Aelsmeer – onbezoldigd
 • Voorzitter Raad van Toezicht Unicoz Onderwijsinstelling – bezoldigd
 • LinkedIn profiel

De heer W. (Wilmar) de Lange,

 • Informatiemanager bij Hogeschool Rotterdam
 • Docent/opleider bij CWO en Watersportverbond - onbezoldigd.
 • LinkedIn profiel

De heer P.J.M. (Peter) van der Valk,

 • Raadsadviseur/commissiegriffier en plaatsvervangend Raadsgriffier bij de gemeente Delft
 • Voorzitter rekenkamercommissie gemeente Oisterwijk - bezoldigd;
 • Extern lid rekenkamercommissie gemeente Ridderkerk - bezoldigd;
 • Voorzitter Vereniging van Eigenaren Kievitsweg (plan Riederkercke) – onbezoldigd.
 • LinkedIn profiel

Mevrouw C. (Claudine) Garama (secretaris),

Contact

Rekenkamercommissie Ridderkerk
T.a.v. mevrouw C. Garama
Postadres: Postbus 271, 2980 AG Ridderkerk
E-mail: secretaris@rkcridderkerk.nl