De rekenkamercommissie ondersteunt de gemeenteraad in zijn controlerende taak. Zij geeft hieraan invulling door:

  • de uitkomsten van het beleid en de beleidsuitvoering te toetsen op rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid;
  • de raad te voorzien van op onderzoek gebaseerde informatie over de beleidsuitkomsten en beleidsuitvoering;
  • waar nodig en mogelijk aanbevelingen voor verbeteringen te doen;
  • te streven naar bruikbare producten van hoge kwaliteit en betrouwbaarheid;
  • haar werkzaamheden te verrichten in onafhankelijkheid en op objectieve, heldere en integere wijze.

Samenstelling

Rapporten

Alle rapporten van de rekenkamercommissie zijn openbaar en kunt u vinden in het raadsinformatiesysteem.

Het meest recente rapport is Alles onder controle? (oktober 2020)

Contact

Rekenkamercommissie Ridderkerk
T.a.v. mevrouw C. Garama
Postadres: Postbus 271, 2980 AG Ridderkerk
E-mail: secretarisrkcridderkerk@gmail.com

 

Is deze pagina naar wens?