Rapporten

Alle rapporten van de rekenkamercommissie zijn openbaar en kunt u vinden in het raadsinformatiesysteem.

Het meest recente rapport is Resultaatgerichte Jeugdhulp in Ridderkerk 2018-2020 (januari 2022)

Wat is een rekenkamercommissie?

De rekenkamercommissie ondersteunt de gemeenteraad in zijn controlerende taak.

Zij geeft hieraan invulling door:

 • de uitkomsten van het beleid en de beleidsuitvoering te toetsen op rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid;
 • de raad te voorzien van op onderzoek gebaseerde informatie over de beleidsuitkomsten en beleidsuitvoering;
 • waar nodig en mogelijk aanbevelingen voor verbeteringen te doen;
 • te streven naar bruikbare producten van hoge kwaliteit en betrouwbaarheid;
 • haar werkzaamheden te verrichten in onafhankelijkheid en op objectieve, heldere en integere wijze.

Wie zitten in de rekenkamercommissie

De heer J.J. (Hans) Démoed (voorzitter),

 • Directeur strategie en beleid gemeente Kaag en Braassem – bezoldigd
 • Lid Algemeen Bestuur Hoogheemraadschap van Rijnland – bezoldigd
 • Lid bestuur Vereniging De Hollandsche Molen – onbezoldigd
 • Lid bestuur Rijnlandse Molenstichting – onbezoldigd
 • Lid Raad van Toezicht Zorgcentrum Aelsmeer – onbezoldigd
 • Voorzitter Raad van Toezicht Unicoz Onderwijsinstelling – bezoldigd
 • LinkedIn profiel(externe link)

De heer W. (Wilmar) de Lange,

Mevrouw C. (Claudine) Garama (secretaris),

Contact

Rekenkamercommissie Ridderkerk
T.a.v. mevrouw C. Garama
Postadres: Postbus 271, 2980 AG Ridderkerk
E-mail: secretaris@rkcridderkerk.nl