Sporthal Drievliet, Vlietplein 137/138, wordt gerenoveerd en verduurzaamd. Tegelijk richten we de openbare ruimte onder en rondom de hal opnieuw in. Onderzocht is hoe de (sociale) veiligheid op de parkeerplaats onder de hal verbeterd kan worden. Het doel is dat de sporthal en directe omgeving op de middellange en lange termijn (40 jaar) een goede basis vormen voor het bieden van  gymnastiekonderwijs aan diverse basisscholen, het uitoefenen van verschillende sporten en voor ontmoetingsfuncties.

De exploitatie van sporthal Drievliet wordt verzorgd door Sport Service Ridderkerk. Bij de aanpak van de openbare ruimte wordt rekening gehouden met de ontwikkeling van het gebied Driehoek Het Zand en de aanleg van een Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV)-route op de Vlietlaan.

Planning

  1. Afgerond: September 2020: Eerste schetsen

    De eerste schetsen voor het sportcentrum en de buitenruimte zijn in september 2020 gepresenteerd aan Wooncompas, het Wijkoverleg Drievliet Het Zand, het Leefbaarheidsteam, Sport Service Ridderkerk, gebruikers van de sporthal, winkeliers en ondernemers en direct omwonenden.

  2. Momenteel bezig: November / december 2020: Besluit benodigde investeringsbudgetten

    In november / december 2020 neemt de gemeenteraad een besluit over de benodigde investeringsbudgetten.

  3. Nog te doen: December 2021: Start bouwwerkzaamheden

    Naar verwachting starten de bouwwerkzaamheden in december 2021. Deze zullen ongeveer 8 maanden duren. Bij de planning van de werkzaamheden wordt vanzelfsprekend zoveel mogelijk rekening gehouden met ondernemers, gebruikers van de sporthal en omwonenden.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider Kees Lelivelt via k.lelivelt@bar-organisatie.nl.