Wethouder Henk van Os wil, samen met wethouders van regiogemeenten, een brandbrief naar het kabinet sturen om het leed van ‘vergeten ondernemers’ onder de aandacht te brengen.

Het kabinet trekt miljarden uit om bedrijven te helpen die kampen met omzetverlies vanwege het coronavirus. Helaas komen bij de gemeente regelmatig telefoontjes binnen van ondernemers die buiten de boot vallen en voor geen enkele regeling in aanmerking komen. Zonder steun is de kans reëel dat zulke bedrijven vroeg of laat omvallen. Wethouder Henk van Os wil daarom, samen met wethouders van regiogemeenten, een brandbrief naar het kabinet sturen om dit leed onder de aandacht te brengen. Uiteraard in de hoop op verandering en meer maatwerk. Voor deze noodkreet is het van belang om concrete voorbeelden te noemen. Daarom vragen wij ondernemers die tussen wal en schip vallen met het coronasteunpakket zich bij ons te melden met hun verhaal.

Dit kan via een mail naar bedrijfscontactfunctionarissen Fiona Feelders via f.feelders@ridderkerk.nl of Dennis Rietveld via d.rietveld@ridderkerk.nl.