Riool verstopt? Wat nu?

Of u zelf verantwoordelijk bent of de gemeente hangt af van de plaats en de oorzaak van de verstopping.

Zijn niet alle afvoeren in de woning verstopt? Dan is het duidelijk dat de verstopping in de riolering van de woning zit. De eigenaar van de woning moet dan zelf het probleem oplossen. Is bijvoorbeeld de afvoer van een wastafel verstopt? Draai dan de afvoer van de wastafel open en maak die schoon. Ook ontstoppen met een simpele ontstopper (zoals soda met heet water) is vaak voldoende. Als het niet helpt, pas dan op met allerlei chemische middelen. Die kunnen het riool aantasten en de werking van de rioolwaterzuivering verstoren. Schakel liever een rioolreinigingsbedrijf in.

Zijn alle afvoeren verstopt? Controleer dan of buren, die aangesloten zijn op hetzelfde stuk van het gemeenteriool, dezelfde problemen hebben. Als dit het geval is, dan is de kans groot dat de verstopping in het gemeenteriool zit. Meld dit dan zo snel mogelijk bij ons. Bel ons: (0180) 451 234.

Hebben de buren geen problemen? Dan ligt de oorzaak waarschijnlijk in de rioolaansluiting van de woning. De volgende stap is dan het opgraven van het ontstoppingsstuk van de rioolaansluiting. U kunt eventueel tekeningen van het riool en de huisaansluiting en de plaats van het ontstoppingsstuk telefonisch bij ons opvragen.

Blijft er water in het ontstoppingsstuk staan? Dan zit de verstopping waarschijnlijk in het gemeenteriool. Meld dit dan in ieder geval eerst bij ons. Staat er geen water in het ontstoppingsstuk, dan zit de verstopping waarschijnlijk in uw riool.

Heeft u een rioolverstopping? Volg dan de onderstaande stappen:

Stap 1: Graaf uw ontstoppingsstuk vrij

Het ontstoppingsstuk bevindt zich meestal op de grens van particulier en openbaar terrein; de erfgrens. Komt u er niet uit? Bel ons: (0180) 451 234.

Stap 2: Controleer of er water in de ontstoppingsstuk staat

  • Er staat water in: de verstopping bevindt zich in het gemeentelijke deel van de huisaansluiting of hoofdriool. Bel ons: (0180) 451 234.
  • Er staat geen water in: u kunt een ontstoppingsbedrijf inschakelen. De kosten zijn voor u.

Wie betaalt de kosten?

De kosten zijn in principe altijd voor de verantwoordelijke partij. Denkt u dat de gemeente verantwoordelijk is? Neem dan eerst contact op met ons voordat u kosten maakt. Maakt één van de partijen kosten terwijl de verantwoordelijkheid bij de andere partij ligt? Dan moeten de kosten vergoed worden door die andere partij.

Soms blijkt na onderzoek dat de verstopping is ontstaan omdat de bewoner het riool niet goed heeft gebruikt. In dat geval brengen wij de kosten in rekening bij de bewoner.

Het komt ook wel eens voor dat bewoners zelf een bedrijf inschakelen om de verstopping te verhelpen, zonder dat de gemeente op de hoogte is. De gemeente betaalt de rekening dan niet. De bewoner moet altijd eerst een melding doen bij de gemeente. Bel ons: (0180) 451 234. Dit algemene telefoonnummer is 24/7 bereikbaar.

Is het riool op straat verstopt?

Bij een verstopping van het (openbare) riool in het wegdek doet u een Melding buitenruimte.

Tips om verstopping te voorkomen

U kunt helpen om het rioolsysteem zo goed mogelijk te laten werken. Dat kan vervelende verstoppingen voorkomen!

  • Spoel geen spullen door de gootsteen of het toilet die daar niet thuis horen. Bijvoorbeeld maandverband, etensresten en schoonmaakdoekjes.
  • Spoel geen frituurvet door de gootsteen of het toilet. Vet stolt snel als het in de riolering terecht komt. Frituurvet en frituurolie mogen gewoon in de grijze container of lever het in op het Afvalaanbiedstation.
  • Ontvet uw afvoer regelmatig met soda en heet water.
  • Spoel geen resten van (wateroplosbare) verf, latex, cement of gips door de gootsteen. En gooi het ook niet in een putje op straat. Lever het in bij het Afvalaanbiedstation.
  • Kijk voor meer informatie ook eens op de website Niet in het riool(externe link).