De gemeente gaat het geluidsscherm op de Rotterdamseweg naast de wijken Het Zand en Drievliet vervangen.

Rotterdamseweg

Het huidige scherm is door verzakking en slijtage aan vervanging toe. Op delen waar nu nog geen houten scherm aanwezig is, komt in de nieuwe situatie wel een scherm. Het nieuwe geluidsscherm voldoet weer aan de huidige wetgeving.

Verzakking van de geluidswal 

De geluidswal tussen de Rotterdamseweg en de wijk Drievliet is aangelegd in 1985, en langs de wijk Het Zand in 1990. In 2015 bleek na metingen dat de geluidswal inclusief het geluidsscherm is verzakt ten opzichte van de aanlegsituatie en ook de komende jaren nog verder zakt. Bij de aanleg van het nieuwe geluidsscherm wordt hier rekening mee gehouden door het scherm nu wat hoger te maken dan volgens berekeningen noodzakelijk is. Langs Drievliet komt een zogenaamd 'groen scherm' (Greenwall Classic): een stalen kooi, gevuld met substraat en aan de woningzijde afgewerkt met een kokosmat met wintergroene beplanting (Hedera Hibernica). Aan de wegzijde komt groen kunststof doek. Langs Het Zand komt een ander type groen scherm (Greenwall Compact), met aan beide zijden beplanting. Voor meer informatie over de schermen kunt u terecht op www.greenwall.nl.

Planning

Op 27 januari 2020 is gestart met de werkzaamheden bij Het Zand. In ongeveer 4 weken tijd worden alle palen geplaatst. Vanaf 24 februari worden vervolgens de geluidsschermpanelen aangebracht. Dit is gereed op 13 maart. Daarna wordt de beplanting aangebracht. Bij Drievliet wordt er gestart vanaf 17 februari. Het werk bestaat uit het plaatsen van de panelen en het vervolgens aanbrengen van de grondankers en beplanting. Hier zal het werk ongeveer 5 weken duren. Het gehele werk is naar verwachting gereed op 20 maart 2020.

Tijdens de uitvoering bij Drievliet wordt het fietspad langs Drievliet afgesloten. Er komt voor fietsers een omleiding door de wijk heen. Wandelen (en het uitlaten van honden) is voor de veiligheid tijdelijk niet mogelijk.

Het groen blijft gehandhaafd

Om het nieuwe scherm te kunnen plaatsen, ontkomen we er niet aan om wat snoeiwerk te verrichten. Van de bestaande bomen worden enkele onderste takken verwijderd en diverse struiken worden gesnoeid tot net boven het maaiveld. De gesnoeide struiken lopen komend voorjaar weer uit. In principe blijven alle bomen en struiken gehandhaafd.
Het verwijderen van het bestaande houten scherm gebeurt waarschijnlijk met een kettingzaag, dit kan enige geluidshinder opleveren. De aannemer plaatst het nieuwe scherm met een mobiele kraan en een verreiker (een soort grote vorkheftruck). De benodigde materialen worden deels in de nabijheid in een depot opgeslagen. 
Het Greenwall geluidsscherm heeft direct na plaatsing een groene, natuurlijke uitstraling. Ook heeft het scherm een hoge geluidsisolatiewaarde en is het door het gebruikte materiaal en de beplanting vrijwel graffitibestendig.

luchtfoto Drievliet

Drievliet

Luchtfoto Het Zand

Het Zand

Meer informatie of vragen? 

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar rotterdamseweg@ridderkerk.nl.