De gemeente gaat in de tweede helft van 2022 algemene graven op begraafplaats Vredehof ruimen. De termijn van deze graven is verstreken.

Een algemeen graf is beschikbaar voor een periode van 20 jaar. Deze periode kan niet worden verlengd. Hierna houdt het graf op te bestaan. Het gaat om de volgende graven:

  • Vak 2 \ L nummers 1 t/m 140
  • Vak 3 \ L nummers 61 t/m 78

Bekijk het overzicht van de algemene graven waarvan de termijn is verstreken. 

De gemeente stuurt een brief naar degene die verantwoordelijk is voor het graf (wij noemen dat rechthebbende) als wij daarvan de gegevens hebben.

Verzamelgraf of herbegraven

De stoffelijke resten worden herbegraven in een verzamelgraf op de begraafplaats. U kunt er ook voor kiezen om de stoffelijke resten te laten herbegraven in een nieuw of een bestaand particulier graf. Dit kan op begraafplaats Vredehof of ergens anders. Het is ook mogelijk de stoffelijke resten te laten cremeren.

Wilt u de stoffelijke resten niet laten herbegraven in een verzamelgraf, maar laten herbegraven in particulier graf of laten cremeren? Dan horen wij dat graag voor 30 juni 2022. Vul hiervoor onderstaand formulier in.

DigiD linkVerzoek tot herbegraven of andere bestemming

Gedenktekens

De gedenktekens worden verwijderd. Wilt u het gedenkteken behouden? Vul dan ook bovenstaand formulier in.

Meer informatie

Heeft u vragen over het ruimen van de algemene graven? Neem dan contact op met de begraafplaatsenadministratie via e-mail begraafplaats@ridderkerk.nl. Of kijk op de pagina begraafplaatsen.