Als sportclub wil je de zaken binnen je vereniging goed op orde hebben. Je werkt vaak met en voor kwetsbare groepen, zoals kinderen, ouderen of mensen met een beperking. Het document ‘Samen naar een veiliger sportklimaat’ kan daarbij helpen.

 

Gemeente Ridderkerk, het Vrijwilligerssteunpunt van Facet en Verenigingsondersteuner Sport willen hiermee zowel voor leden als voor vrijwilligers een veilige omgeving bevorderen. Het document geeft extra ondersteuning bij bewustwording, het maken van beleid en benutten van praktische hulpmiddelen.

Grensoverschrijdend gedrag

U wilt een situatie scheppen waarin sporters volop tot hun recht komen en met plezier sporten. Daarbij hoort dat u maatregelen neemt om grensoverschrijdend gedrag, in alle vormen, te voorkomen. En dat u voorbereid bent om adequaat om te gaan met de gevolgen als het toch gebeurt. Alle reden dus om aanvullende maatregelen te nemen om grensoverschrijdend gedrag zo veel mogelijk te voorkomen.
In het document ‘Samen naar een veiliger sportklimaat’ vindt u een stappenplan voor maatregelen om de kans op grensoverschrijdend gedrag te minimaliseren. En voorbeelden die u kunt opnemen in uw verenigingsbeleid. U kunt de informatie natuurlijk aanpassen naar uw eigen clubwensen.

Veilig sporten

We hopen dat u met deze informatie aan de slag gaat, zodat alle Ridderkerkers in een veilige omgeving kunnen sporten. Schroom niet om uw eigen inbreng te leveren, ervaringen te delen en vragen te stellen als zaken niet duidelijk zijn. ClubSupport0180 ontwikkelde het document met stappenplan. Het is te downloaden via de website van Facet Ridderkerk