De gemeente en de Sint Jorisparochie gaan samen nadenken over een nieuwe bestemming voor de plek van de Sint Joriskerk, op de hoek van de Koninginneweg en Hovystraat. Dat is de uitkomst van een gesprek tussen de gemeente, het parochiebestuur en het Bisdom Rotterdam.

Aanleiding voor het overleg, dat in goede sfeer verliep, was de aangevraagde sloopvergunning voor het kerkgebouw. Voor de parochie worden de onderhoudskosten van de Sint Joriskerk (1960) te hoog. Door de jarenlange onzekerheid over de toekomst van het kerkgebouw als gevolg van de plannen voor een tramtracé over de Koninginneweg, is de afgelopen jaren alleen het hoogstnoodzakelijke onderhoud uitgevoerd.

Nu er definitief geen tram gaat rijden, kan verder nagedacht worden over de toekomst van de locatie. Het parochiebestuur wil af van het kerkgebouw en vraagt de medewerking van de gemeente om aan de grond een andere bestemming te geven.

Geen monument

Het parochiebestuur handhaaft de aanvraag voor de sloopvergunning, maar de sloop zal niet op korte termijn plaatsvinden. De komende tijd wordt bepaald welke delen van het kerkgebouw van cultuurhistorische waarde zijn en ingepast kunnen worden in een toekomstige herontwikkeling. Op basis van de huidige situatie zal gemeente Ridderkerk niet overgaan tot het aanwijzen van het kerkgebouw als gemeentelijk monument.

Het parochiebestuur blijft een inbreng leveren aan de op te stellen Kerkenvisie. De gemeente heeft hiervoor veel waardering. Eind september praten gemeente en parochiebestuur verder over de toekomst van de locatie.