Waar moet een gedetailleerde situatietekening van een evenemententerrein aan voldoen?

 • Tekening op schaal 1:200 of 1:500.
 • Geef op de situatieschets aan (indien van toepassing):
  • Op welke plaatsen de activiteiten zijn;
  • Waar de muziek wordt gedraaid en/of gespeeld en/of waar de geluidsboxen staan;
  • Waar de alcoholschenkpunten komen te staan;
  • Plaatsen waar eten wordt bereid met warmtebron;
  • Waar de objecten staan en hoe groot ze zijn;
  • De plek waar de tent staat op het terrein;
  • De plaats én breedte van de uitgangen in de tent;
  • De plaatsen van de noodverlichting en blusmiddelen in de tent;
  • Een kwaliteitsverklaring van het gebruikte tentmateriaal (NEN-normen tentdoek);
  • Waar de rijbaan wordt afgesloten;
  • Waar wordt gereden of geparkeerd buiten de rijbaan;
  • Waar parkeerplaatsen komen te vervallen;
  • Waar de toiletvoorzieningen zijn;
  • Waar de EHBO-post komt;
  • Waar fietsenstallingen zijn;
  • Andere van belang zijnde situaties.