Er zijn steeds meer bureaus die aanbieden kosteloos voor u bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde.

Zelf een bezwaar indienen is echter eenvoudig en scheelt veel kosten.

De gemeente heeft er geen belang bij om de WOZ-waarde te hoog vast te stellen en wil net als u dat deze klopt. Als u het niet eens bent met de WOZ-waarde, kunt u eenvoudig zelf online of schriftelijk bezwaarschrift  indienen. U weet immers zelf vaak heel goed waarom u het niet eens bent met de WOZ-waarde. Als blijkt dat de WOZ-waarde te hoog is vastgesteld, past de gemeente deze zonder kosten voor u aan.

Voor elke € 1.000,00 verlaging van de WOZ-waarde wordt uw aanslag onroerendezaakbelasting verlaagd met € 1,18. Voor een verlaging van de WOZ-waarde met bijvoorbeeld € 10.000,00, wordt uw aanslag onroerendezaakbelasting dus verlaagd met € 11,84.

Als u een bureau inschakelt om bezwaar voor u te maken, moet de gemeente aan dat bureau een vergoeding betalen. Deze vergoeding kan oplopen tot ruim € 700,00. Als het bureau ook nog in beroep gaat bij de rechtbank, kan daar nog  € 1.000,00 bijkomen, en nog meer bij een hoger beroep bij het gerechtshof. Niet u, maar het bureau ontvangt die vergoeding. Het bureau heeft dus het meeste profijt van een verlaging van de WOZ-waarde. De gemeente moet deze vergoeding verwerken in het tarief van de onroerende-zaakbelasting.