Sociaal beleid

De gemeente is verantwoordelijk voor veel sociale taken. Het gaat om bijvoorbeeld welzijn, (jeugd)zorg, ondersteuning en begeleiding bij opgroeien, inkomen en gezondheid. De gemeente werkt met wijkteams en heeft verschillende vormen van zorg en ondersteuning ingekocht bij verschillende partijen.

Een belangrijk doel is dat ondersteuners elkaar beter leren kennen en met elkaar samenwerken. Ook willen we vraaggerichter werken en er vroeg bij zijn als er problemen ontstaan of wanneer zorg nodig is om te voorkomen dat problemen groter worden. Deze zorg organiseren we zo veel mogelijk dichtbij, in de eigen wijk. We werken hierbij samen met onze partners.