Als u een spandoek aan de openbare weg wilt ophangen, heeft bu toestemming nodig van de gemeente. Bijvoorbeeld wanneer u een evenement wilt aankondigen of een bepaalde (culturele) boodschap wilt overbrengen.

Wat zijn de voorwaarden?

De voorwaarden zijn onder andere:

  • De weg blijft normaal te gebruiken
  • Er is ontstaat geen gevaar voor voetgangers
  • Er is geen overlast voor omwonenden
  • Het straatbeeld wordt niet ontsierd
  • Het spandoek hangt er maximaal 1 week
  • Het spandoek hangt op een daarvoor aangewezen plek
  • Op een spandoek mag geen handelsreclame staan. Handelsreclame is: iedere openbare aanprijzing van goederen of diensten, waarmee kennelijk beoogd wordt een commercieel belang te dienen.

De gemeente kan eisen dat uw spandoek wind en/of lucht doorlaat. Let verder op het volgende:

  • Zorg ervoor dat u het spandoek goed vastmaakt.
  • Zorg ervoor dat u geen schade veroorzaakt aan bomen, muren of lantaarnpalen.
  • Zorg ervoor dat het spandoek tegen het weer kan.

Hoe vraag ik toestemming aan?

U hoort binnen 8 weken of u toestemming krijgt.

Het ophangen van een spandoek is gratis.