De Starterslening biedt starters op de koopwoningmarkt de mogelijkheid om op een verantwoorde manier nét dat beetje extra te lenen. Hierdoor wordt dat ene speciale huis toch mogelijk. De Starterslening is een aanvullende lening op je normale hypotheek voor je eerste koophuis. Deze lening kan het verschil overbruggen tussen de prijs van de woning en je maximale hypotheek. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn) is verantwoordelijk voor deze Startersleningen.

Op dit moment is er geen budget beschikbaar voor het aanvragen van een starterslening.

Wat zijn de voorwaarden?

Er zijn voorwaarden opgesteld waaraan je moet voldoen om voor een starterslening in aanmerking te komen. Zo bepalen wij de maximale hoofdsom van de Starterslening. De voorwaarden zijn:

 • Je bent tussen de 18 en 40 jaar oud bent. Bij 2 aanvragers geldt de eis niet eerder een woning te hebben gekocht of verkregen;
 • Je bent minimaal 1 jaar (in)wonend en ingeschreven op een adres in de gemeente Ridderkerk of je hebt in de voorgaande 10 jaar minimaal 6 jaar onafgebroken in Ridderkerk (in)gewoond.
 • In het geval er sprake is van twee aanvragers geldt hiervoor genoemde bindingseis voor één van beide aanvragers.
 • De verwervingskosten (de koopsom van de woning, inclusief meerwerk en verbeterkosten en de bijkomende kosten, zoals overdrachtsbelasting) zijn niet hoger dan € 355.000,00.
 • Woningkopers van 18 tot 35 jaar betalen sinds 1 januari 2021 eenmalig geen overdrachtsbelasting bij aankoop. 
 • Kopers van 35 jaar of ouder die in de woning gaan wonen betalen 2 procent overdrachtsbelasting.
 • De koopwoning moet in Ridderkerk zijn.

De starterslening is niet van toepassing op tweede woningen, niet voor permanente bewoning bestemde woningen of woningen die van een ontwikkelaar of belegger worden verkregen.

Wat is de hoogte van de starterslening?

De hoogte van de Starterslening hangt af van:

 • je inkomen;
 • je eigen vermogen.

Het college wijst, zo nodig op advies van SVn, een aanvraag starterslening af, in geval er sprake is van stapeling met andere koopinstrumenten, (rente)kortings- of financiële regelingen, die strijdig zijn met de starterslening en/of de belangen aantasten van aanvrager, NHG of eerste geldverstrekker.

Het maximum bedrag per Starterslening bedraagt € 40.000,00. De totale aankoopsom mogen niet hoger zijn dan het maximale bedrag volgens de actuele NHG(externe link) normen.

Rekenvoorbeeld

Stel, het huis kost € 150.000,00 maar met jouw inkomen kun je maximaal € 135.000,00 lenen. Dan kun je de aanvullende € 15.000 vanuit de starterslening financieren. De eerste drie jaar betaal je over de starterslening van € 15.000,00 geen rente en aflossing.

Wat kost het?

Je betaalt afsluitkosten, borgtochtprovisie NHG, notariskosten en als je na drie jaar een hertoets aanvraagt, de kosten van de hertoets. Kijk voor een overzicht van de kosten op de website van Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn)(externe link).

Hoe vraag ik een starterslening aan?

Je hebt een huis gevonden die je graag wilt kopen. Het huis is een koophuis dat voor de Starterslening in aanmerking komt. Een hypotheekadviseur kan je vertellen welk bedrag je kan lenen en wat het je precies per maand gaat kosten. Hij kan je ook informeren over de Starterslening. Je tekent een voorlopig koopcontract onder voorbehoud dat de financiering rond komt. Op de website www.svn.nl(externe link) kun je zelf een berekening maken van de hoogte van jouw starterslening. Daarna vraag je bij de gemeente online (met DigiD) een Starterslening aan.

DigiD linkAanvragen starterslening

 • Je gegevens worden getoetst aan de eisen uit de Verordening Starterslening Ridderkerk 2019(externe link).
 • Wanneer je een kopie van het voorlopig koopcontract van de aan te kopen woning woning tijdens de digitale aanvraag meestuurt, controleren we ook deze gegevens aan de eisen uit de verordening.
 • Als aan alle eisen wordt voldaan, dan ontvang je van de gemeente een toewijzingsbrief. Daarna vraag je de starterslening aan bij Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn), via www.svn.nl(externe link). Zij voeren de financiële toets uit die bepaalt of je daadwerkelijk in aanmerking komt voor de lening.

Op dit moment is er geen budget beschikbaar voor het aanvragen van een starterslening.

Contact

Heb je vragen over de starterslening? Bel dan mevrouw H. Habib, via telefoon (0180) 451 234. Of stuur een e-mail naar startersleningen@ridderkerk.nl.
Of kijk voor meer inhoudelijke informatie op de website van Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten(externe link) (SVn). Ook kan je bellen met SVn via telefoonnummer 033 - 253 9436.