Hieronder vindt u een overzicht van de taken van het team binnen het cluster Strategie.

Strategie

Team Strategie onderzoekt belangrijke trends en ontwikkelingen die op de gemeente afkomen. Ook kijkt ze hoe we daar het beste mee om kunnen gaan. Daarnaast adviseert het team het bestuur en de directie van de gemeente bij het maken van keuzes.