De gemeente heeft 2 subsidieregelingen ingesteld. De eerste regeling is bedoeld voor initiatieven op het gebied van het Ridderkerks erfgoed. De tweede regeling is bedoeld voor het onderhoud aan gemeentelijke monumenten.

1. Initiatieven inwoners en maatschappelijke organisaties

Wij steunen initiatieven van inwoners en maatschappelijke organisaties om kennis van en draagvlak voor het Ridderkerkse erfgoed te vergroten. Bijvoorbeeld tentoonstellingen, publicaties, lezingen, manifestaties. Jaarlijks wordt hiervoor een (beperkt) bedrag beschikbaar gesteld. Het gaat bij de subsidie om initiatieven die te maken hebben met het onroerend cultureel erfgoed van Ridderkerk, zoals monumenten, archeologie en cultuurlandschap.

Aanvragen

Deze subsidie vraagt u schriftelijk aan. In de brief beschrijft u waarvoor u subsidie wilt aanvragen en voegt u een projectplan toe. Dit projectplan bestaat in elk geval uit een beschrijving van het project of de werkzaamheden, een planning en een begroting met het gevraagde subsidiebedrag.
Stuur de aanvraag naar: Gemeente Ridderkerk, t.a.v. Monumenten, Postbus 271, 2980 AG Ridderkerk.

2. Onderhoud aan gemeentelijke monumenten

Voor eigenaren van een gemeentelijk monument is een subsidie beschikbaar als tegemoetkoming voor de kosten van het onderhoud. Het bedrag bedraagt maximaal 50% van de kosten en is gebonden aan een maximum dat afhankelijk is van de WOZ-waarde.

Advies Monumentenwacht vereist

Bij de aanvraag van de subsidie voegt u het advies van de Monumentenwacht (Erfgoedhuis Zuid-Holland) bij. De Monumentenwacht heeft adviseurs in dienst die advies kunnen uitbrengen over hoe de werkzaamheden het best kunnen worden uitgevoerd. U kunt een advies aanvragen bij de Monumentenwacht via de website van het Erfgoedhuis Zuid-Holland(externe link).

Aanvragen

Subsidie onderhoud gemeentelijke monumenten aanvragen