Wij willen dat kwetsbare inwoners zo goed mogelijk zelfstandig kunnen (blijven) en meedoen in de samenleving. Dat doen wij in sommige gevallen door professionele zorg in te zetten. Soms is dat (nog) niet nodig of is een andere oplossing beter. Of kan er iets extra’s gedaan worden, waardoor de kwetsbaarheid vermindert.

Goede sociale ideeën zijn geld waard

Er is subsidie beschikbaar voor het opstarten of ontwikkelen van een nieuwe aanpak, idee of project. De subsidie kan aangevraagd worden door (groepen) inwoners én professionele organisaties. U vraagt deze subsidie online aan met DigiD of eHerkenning.

DigiD linkAanvragen subsidie

Nieuwe ideeën 1 jaar op proef

Uw veelbelovende idee kan met deze subsidie ondersteund worden. Na een jaar kijken wij of het inderdaad het gewenste effect heeft. Als dat zo is, dan kan het een vervolg krijgen met bijvoorbeeld een inkoop- of vervolgsubsidie. Als dat niet zo is, dan kunnen wij besluiten om ermee te stoppen of om het aan te passen en nog een jaar te proberen. Na maximaal 2 jaar moet duidelijk zijn of uw project inderdaad meerwaarde heeft.

Voor ons heeft het meerwaarde wanneer het project een vervanger is voor het huidige aanbod. Wij spreken van een goede vervanging als het project voor dezelfde prijs een betere kwaliteit zorg biedt, of voor een lagere prijs dezelfde kwaliteit zorg biedt. Of als u aan kunt tonen dat kwetsbare personen minder, later of helemaal geen gebruik hoeven te maken van zorg.

Puntenlijst

Een toetsingscommissie beoordeelt zowel de aanvragen als de eindresultaten van de projecten. In deze commissie zitten personen die de Ridderkerkse samenleving goed kennen, zoals een afgevaardigde van het burgerplatform en mensen van het Wijkteam. Zij beoordelen de aanvragen met behulp van een puntenlijst. Deze hanteren wij zodat voor iedereen duidelijk is waar op beoordeeld wordt. De leukste, maar vooral de meest zinvolle ideeën zullen wij uitnodigen voor een presentatie en om vragen te stellen.

Op de puntenlijst komen in ieder geval de volgende elementen aan bod:

Beleidsdoelen

 • Ondersteunt het Ridderkerkse Welzijnskader 'Gewoon Meedoen'?
 • Ondersteund Wmo Beleidskader 2015?

Innovatie

 • Is het vernieuwend voor Ridderkerk?
 • Is het beter, slimmer of goedkoper als iets vergelijkbaars dat er al is?
 • Heeft het elders zijn nut al bewezen?

Voor en door Ridderkerkers

 • Is het aangevraagd door een Ridderkerkse organisatie of groep inwoners?
 • Wordt er veel samengewerkt met partners en inwoners uit Ridderkerk?

Overkoepelend

 • Heeft het project ook een gunstig effect op jeugdigen en werklozen?
 • Heeft het project ook een gunstig effect op de wijk?

Overig

 • Is het praktisch uitvoerbaar?
 • Is er vraag naar dit aanbod?
 • Wat zijn de kosten en de baten?

Vragen?

Als u nog vragen heeft of behoefte aan meer informatie, dan kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer (0180) 451 234. In onderstaand overzicht kunt u zien naar welke persoon u het beste kunt vragen:

 • Als u wilt toetsen of uw idee draagvlak heeft: wijkteam
 • Voor alle inwoners die met ideeën rondlopen: wijkregisseur
 • Voor vragen over de ‘spelregels’ of de wijze van indienen: Saskia Kloppenburg (subsidiecoördinator)

Puntentoekenning professionele organisaties

Soort aanvraagmaximaal 95
Het project bestaat nog niet in Ridderkerk6
Het project heeft elders zijn nut bewezen6
Het project is aangevraagd door een organisatie gevestigd in Ridderkerk3
Er wordt samengewerkt met meerdere partijen in Ridderkerk3
Er wordt samengewerkt met (een groep) inwoners3
Het project heeft ook een gunstig effect op werklozen en jeugdigen3
Effectiviteit 
Het plan heeft een solide argumentatie en berekening waaruit blijkt dat de duurdere zorg verminderd kan worden (bij structurele preventie de beoogde kosten per cliënt op de langere termijn)0 tot 6

Het plan geeft een goede beschrijving op welke manier een kwetsbare doelgroep betere zorg krijgt

0 tot 6
Uit het plan blijkt de praktische uitvoerbaarheid0 tot 4
Maatschappelijke vraag 
Het project heeft meerwaarde voor de werkzaamheden van het wijkteam0 tot 10
Het project geeft antwoord op een maatschappelijke vraag of hiaat in het (zorg)aanbod0 tot 10
Het project is gericht op zorgwekkende zorgmijders0 tot 10
Het project is ondersteunend aan de doelen van het welzijnskader 'gewoon meedoen'0 tot 20
Financiën 
Het project kan na maximaal 2 jaar zonder gemeente financiering verder of 5
Het betreft een aanvraag voor een tijdelijk project 5
Resultaten (ten behoeve van eventueel vervolg financiering)maximaal 45
Door dit project zijn meer dan 5 kwetsbare personen ondersteund in hun zelfredzaamheid en participatie0 tot 5
Door dit project zijn meer dan 10 kwetsbare personen ondersteund in hun zelfredzaamheid en participatie5 tot 10
Door dit project zijn de kosten per cliënt lager dan de inzet van begeleiding10
Door dit project zijn de kosten per cliënt nagenoeg hetzelfde dan bij de inzet van de begeleiding, maar de resultaten en de kwaliteit zijn duidelijk beter (deelnemersaantallen, tevredenheidsmeting en score zelfredzaamheid10
Door dit project worden zorgwekkende zorgmijders beter bereikt0 tot 10

Puntentoekenning maatschappelijke initiatieven

Soort aanvraagMaximaal
Het project is nieuw, bestaat nog niet in Ridderkerk6
Het project heeft ook een gunstig effect op de langdurig werklozen, kwetsbare jongeren, duurzaamheid en buitenruimte0 tot 6
Het project is aangevraagd door een groep inwoners2
Het project is aangevraagd door een straat of buurt3
Het projectplan maakt duidelijk dat er gestreefd wordt naar het ondersteunen van kwetsbare personen0 tot 6
Het is makkelijk uit te voeren0 tot 6
Het biedt meerwaarde aan het wijkteam0 tot 10
Financiën 
De aanvraag kan na maximaal 2 jaar zonder externe financiering verder of 5
Het betreft een aanvraag voor een tijdelijk project 5
Resultatenmaximaal
Door dit project zijn meer dan 5 kwetsbare personen ondersteund in de zelfredzaamheid6
Door dit project is de zelfredzaamheid en kwaliteit van leven van de deelnemende personen verbeterd. (tevredenheidsmeting)0 tot 6
Door dit project worden zorgwekkende zorgmijders beter bereikt (deelnemersaantallen)0 tot 10