Hieronder vindt u het register van de verleende subsidies tot en met 15 augustus 2021. Subsidies tot en met een bedrag van € 5.000,00 zijn direct vastgesteld bij verlening. De overige subsidies worden achteraf (medio 2022) definitief vastgesteld na het indienen van een verantwoording.

Beleidsterrein Organisatie Jaarlijkse subsidie / activiteiten Bedrag
AED's EHBO-vereniging Bolnes Subsidie 2021 € 2.900,00
  EHBO-vereniging Ridderkerk  Subsidie 2021 € 3.000,00
  EHBO-vereniging Rijsoord Subsidie 2021 € 3.000,00
Amateurkunst Stichting Blues & Rootsmuziek Ridderkerk  Jaarlijkse subsidie 2021 € 2.550,00
  Christelijke Muziekvereniging Harpe Davids  Jaarlijkse subsidie 2021 € 6.400,00
  Christelijke Muziekvereniging Sursum Corda Rijsoord  Jaarlijkse subsidie 2021 € 5.300,00
  Christelijke Oratorium Vereniging Ridderkerk Jaarlijkse subsidie 2021 € 4.660,00
  Muziekvereniging Excelsior Bolnes Jaarlijkse subsidie 2021 € 6.300,00
  Muziekvereniging Excelsior Bolnes Huur compensatie Noordstraat 56 € 3.169,75
  Muziekvereniging Harmonie Slikkerveer Jaarlijkse subsidie 2021 € 6.450,00
  Stichting Kunstroute Jaarlijkse subsidie 2021 € 2.940,00
  Stichting Ridderkerks Symfonieorkest Jaarlijkse subsidie 2021 € 6.000,00
Bibliotheek Bibliotheek AanZet Jaarlijkse subsidie 2021 € 1.123.128,00
Cliëntondersteuning MEE Rotterdam Rijnmond Jaarlijkse subsidie 2021 € 91.192,00
Culturele Vorming Rico's Schrijfbedrijf Cultuureducatie De dwars en co show € 11.500,00
  Stichting Building Arts Cultuureducatie theatervoorstellingen € 11.200,00
Emancipatie RADAR Jaarlijkse subsidie 2021 € 17.687,00
Jeugdwerk Scouting Sint Joris Ridderkerk Jaarlijkse subsidie 2021 € 2.500,00
  Speeltuinvereniging Dillenburg Jaarlijkse subsidie 2021 € 2.152,00
Kunst Stichting Lokale Omroep Ridderkerk RTV Jaarlijkse subsidie 2021 € 29.500,00
Lokaal Preventief Jeugd Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond Aanvullende subsidieaanvraag 2021 Kansrijke Start € 7.464,00
  Stichting Enver Pak Je Kans € 40.165,00
Lokale zorgtrajecten Antes B.V. OGGZ Jaarlijkse subsidie 2021 € 27.882,00
  Antes B.V. LZN Jaarlijkse subsidie 2021 € 19.303,00
  Stichting Pameijer Lokaal Zorgnetwerk LZN € 3.493,00
Maatschappelijk Werk MEE-VIVENZ Bureau Sociaal Raadslieden € 72.386,00
Minimabeleid Stichting Beter voor Elkaar Diversen € 21.424,68
  Stichting Diakonale Projecten Ridderkerkse Kerken Project Voedselbank € 4.200,00
  Stichting Diakonale Projecten Ridderkerkse Kerken Eenmalige subsidie2021 project Voedselbank € 5.000,00
Musea Stichting Oud Ridderkerk Jaarlijkse subsidie 2021 € 17.450,00
Muziekschool Stichting Building Arts Jaarlijkse subsidie 2021 € 21.865,00
  Stichting voor Cultuureducatie Zuid Holland Zuid Jaarlijkse subsidie 2021 en cultuurfestival € 583.359,10
Ontwikkelingssamenwerking Stichting Gaan en Doen Jaarlijkse subsidie 2021 € 8.520,00
  Stichting Wereldwerk Ridderkerk Jaarlijkse subsidie 2021 € 2.700,00
Opvang zwerfdieren Vogelvereniging Witroka Eenmalige subsidie € 1.000,00
Ouderenwerk EHBO-vereniging Ridderkerk Jaarlijkse subsidie 2021 € 1.000,00
  NPV Nederlandse Patiëntenvereniging Jaarlijkse subsidie 2021 € 2.650,00
  Stichting Aafje Toch Thuis Ridderkerk 2021 € 122.000,00
Schuldhulpverlening Stichting Samenredzaamheid bij Schulden Jaarlijkse subsidie 2021 € 27.250,00
Onderwijsachterstanden beleid De Kleine Draeck Subsidie VVE diversen € 7.320,00
  KDV De Bron Subsidie VVE diversen € 33.888,00
  KDV Mundo Subsidie VVE diversen € 69.347,00
  Rehobothschool Kwaliteitsimpuls onderwijs € 12.000,00
  Stichting Jeugdeducatiefonds Subsidie jeugdeducatiefonds € 40.500,00
  Stichting OZHW voor PO en VO Dramalessen schakelklas Piramide traumaverwerking € 1.500,00
  Stichting OZHW voor PO en VO Schakelklas 2021 € 62.500,00
  Stichting OZHW voor PO en VO Kwaliteitsimpuls onderwijs € 108.000,00
  Dr. Schaepmanschool RVKO Kwaliteitsimpuls onderwijs € 12.000,00
  Ds. G.H. Kerstenschool Kwaliteitsimpuls onderwijs € 12.000,00
  Hadassa Kinderopvang Subsidie VVE diversen € 52.029,00
  PCPO Barendrecht en Ridderkerk Kwaliteitsimpuls onderwijs € 96.000,00
  SKR kinderopvang Subsidie VVE diversen € 255.517,00
  Stichting Prokino Subsidie VVE diversen € 27.895,00
  YES kinderopvang Subsidie VVE diversen € 233.117,00
Sport (beleid) Invaliden Sport Ridderkerk ISR Jaarlijkse subsidie 2021 € 9.500,00
  Stichting AAVB Jaarlijkse subsidie 2021 € 9.930,00
  Stichting Anyam Jaarlijkse subsidie 2021 € 6.276,00
  Stichting Buurtpreventie Bolnes Huur onderkomen line dancegroep € 10.740,00
Vluchtelingen Stichting Vluchtelingenwerk Jaarlijkse subsidie 2021 € 67.120,00
  Stichting Integratie in Ridderkerk SIR Jaarlijkse subsidie 2021 € 14.375,00
Volksgezondheid Stichting Chris en Voorkom! Jaarlijkse subsidie 2021 € 25.729,50
Volwasseneducatie Stichting Projectgroep Gilde Ridderkerk Jaarlijkse subsidie 2021 € 22.396,50
Wijkwerk Stichting Wijkactiviteiten Slikkerveer (SWS) Jaarlijkse subsidie 2021 € 58.401,00
  Wijkvereniging Drievliet 't Zand Jaarlijkse subsidie 2021 € 67.350,00
WMO Vrijwilligerswerk Stichting Present Ridderkerk Jaarlijkse subsidie 2021 € 21.500,00
Diverse beleidsterreinen Stichting Evenementen Ridderkerk SER Jaarlijkse subsidie 2021 € 67.372,00
  Stichting Lezen Oké! Jaarlijkse subsidie 2021 € 88.089,75
  Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond Jaarlijkse subsidie 2021 € 1.460.691,00

 

Verleende initiatiefsubsidies 2021 Bedrag
sv Slikkerveer € 1.465,00
J.P. Teeuw diverse kerkconcerten € 1.300,00
Judostichting "To-Uchi" € 1.500,00
Brandweer Oudgediende Ridderkerk € 1.500,00
J. Vlietstra Openluchtdienst 2021 € 700,00
Politie Ridderkerk hart onder de riem rellen (broodjes en bloemen) € 1.500,00
Stichting Kunstroute Ridderkerk € 1.500,00
Stichting Present/Paradijshoeve 2021 € 650,00
Koningsdag plein Oost € 1.500,00 
Cyclo Cross Ridderkerk fietswedstrijden op 27 november 2021 € 1.500,00
Alexandra van Dongen Werkgroep Schildersdorp Rijsoord  € 1.500,00
Voor Elkaar S. Faraj € 1.500,00
Wilhelminakerk digitale tentweek + fysieke spelletjesmiddag € 1.500,00
Linda Kelderhuis Burendag € 1.500,00
St. Buurtpreventie Bolnes Bomenroute boekje initiatiefsubsidie € 1.500,00
Mevr. Habib, Stichting Multicultureel Ridderkerk diverse activiteiten € 1.350,00