Hieronder vindt u het register van de verleende subsidies tot en met 10 februari 2022. Subsidies tot en met een bedrag van €5.000 zijn direct vastgesteld bij verlening. De overige subsidies worden achteraf (medio 2023) definitief vastgesteld na het indienen van een verantwoording.

BeleidsterreinOrganisatieJaarlijkse subsidie / activiteitenBedrag
AED'sEHBO-vereniging RidderkerkSubsidie AED 2022€ 3.750,00
 EHBO-vereniging RijsoordSubsidie 2022€ 1.750,00
AmateurkunstMuziekvereniging Harmonie SlikkerveerJaarlijkse subsidie 2022€ 6.581,00
 Muziekvereniging Excelsior BolnesJaarlijkse subsidie 2022€ 6.300,00
 Muziekvereniging Excelsior BolnesHuur compensatie Noordstraat 56€ 3.169,75
 Stichting KunstrouteJaarlijkse subsidie 2022€ 2.940,00
 Chr. Oratoriumvereniging RidderkerkJaarlijkse subsidie 2022€ 4.600,00
 Chr. Muziekvereniging Harpe DavidsJaarlijkse subsidie 2022€ 4.600,00
 Chr. Muziekvereniging Sursum CordaJaarlijkse subsidie 2022€ 5.000,00
BibliotheekBibliotheek AanZetJaarlijkse subsidie 2022€ 1.100.500,00
CliëntondersteuningMEE Rotterdam RijnmondJaarlijkse subsidie 2022€ 91.800,00
Dak- en thuisloosheidStichting IJsselmonde OostPreventie dak- en thuislozen 2021/2022€ 1.600,00
EmancipatieRADARJaarlijkse subsidie 2022€ 17.600,00
JeugdwerkScouting Sint Joris RidderkerkJaarlijkse subsidie 2022€ 3.000,00
 Speeltuinvereniging DillenburgJaarlijkse subsidie 2022€ 2.152,00
KunstStichting Lokale Omroep Ridderkerk RTVJaarlijkse subsidie 2022€ 29.500,00
Lokaal Preventief JeugdStichting EnverPak Je Kans€ 42.811,20
Lokale zorgtrajectenStichting PameijerLokaal Zorgnetwerk LZN 2022€ 3.580,00
Maatschappelijk WerkMEE-VIVENZ De Sociale BasisBureau Sociaal Raadslieden en Reset 2022€ 71.586,00
 Stichting SlachtofferhulpJaarlijkse subsidie 2022€ 13.414,00
MinimabeleidStichting Beter voor ElkaarProject Kledingbank en Foodcompany 2022€ 24.940,08
 Stichting Diakonale Projecten Ridderkerkse KerkenProject Voedselbank 2022€ 4.200,00
MuseaStichting Oud RidderkerkJaarlijkse subsidie 2022€ 17.450,00
MuziekschoolStichting Building ArtsJaarlijkse subsidie 2022€ 21.865,00
 Stichting voor Cultuureducatie Zuid Holland ZuidJaarlijkse subsidie 2022 en Joris en de Draak€ 548.825,00
OntwikkelingssamenwerkingStichting Gaan en DoenJaarlijkse subsidie 2022€ 8.610,00
OuderenwerkNPV Nederlandse PatiëntenverenigingJaarlijkse subsidie 2022€ 2.650,00
 Stichting AafjeToch Thuis Ridderkerk 2022€ 126.000,00
SchuldhulpverleningStichting Samenredzaamheid bij SchuldenJaarlijkse subsidie 2022€ 24.250,00
 Stichting Samenredzaamheid bij SchuldenEenmalige subsidie HOE campagne 2022€ 12.300,00
Onderwijsachterstanden beleidKDV De BronSubsidie 2022 VVE diversen€ 27.729,00
 KDV MundoSubsidie 2022 VVE diversen€ 49.842,00
 RehobothschoolKwaliteitsimpuls onderwijs 2022€ 17.000,00
 Dr. Schaepmanschool RVKOKwaliteitsimpuls onderwijs 2022€ 12.000,00
 Hadassa KinderopvangSubsidie 2022 VVE diversen€ 38.643,00 
 Stichting OZHW voor PO en VOKwaliteitsimpuls onderwijs Reijer 2022€ 18.000,00
 Stichting OZHW voor PO en VOKwaliteitsimpuls onderwijs Botter 2022€ 18.000,00
 Stichting OZHW voor PO en VOKwaliteitsimpuls onderwijs Bosweide 2022€ 24.000,00
 SKR kinderopvangSubsidie 2022 VVE diversen€ 193.418.00
 Stichting ProkinoSubsidie 2022 VVE diversen€ 23.526,00
 YES kinderopvangSubsidie 2022 VVE diversen€ 167.863,00
Sport (beleid)Stichting AAVBJaarlijkse subsidie 2022€ 9.930,00
 Stichting AnyamJaarlijkse subsidie 2022€ 6.276,00
 Stichting Buurtpreventie BolnesHuur onderkomen line dancegroep 2022€ 10.740,00
VolksgezondheidStichting Chris en Voorkom!Jaarlijkse subsidie 2022€ 21.547,02
WijkwerkStichting Wijkactiviteiten Slikkerveer (SWS)Jaarlijkse subsidie 2022€ 70.800,00
 Wijkvereniging Drievliet 't ZandJaarlijkse subsidie 2022€ 68.465,00
 Wijkvereniging Trefpunt OostJaarlijkse subsidie 2022€ 27.224,00
WMO VrijwilligerswerkStichting Present RidderkerkJaarlijkse subsidie 2022€ 21.500,00
 Vereniging van en voor Lichamelijk Gebrekkigen VVLG Jaarlijkse subsidie 2022€ 500,00
Diverse beleidsterreinenStichting Evenementen Ridderkerk SERJaarlijkse subsidie 2022€ 22.000,00
 Stichting Lezen Oké!Jaarlijkse subsidie 2022€ 90.329,75
 Centrum voor Jeugd en Gezin RijnmondJaarlijkse subsidie 2022€ 1.520.611,00
 Stichting Projectgroep GildeJaarlijkse subsidie 2022€ 20.500,00
Verleende initiatiefsubsidies 2021Bedrag
sv Slikkerveer€ 1.465,00
J.P. Teeuw diverse kerkconcerten€ 1.300,00
Judostichting "To-Uchi"€ 1.500,00
Brandweer Oudgediende Ridderkerk€ 1.500,00
J. Vlietstra Openluchtdienst 2021€ 700,00
Politie Ridderkerk hart onder de riem rellen (broodjes en bloemen)€ 1.500,00
Stichting Kunstroute Ridderkerk€ 1.500,00
Stichting Present/Paradijshoeve 2021€ 650,00
Koningsdag plein Oost€ 1.500,00 
Cyclo Cross Ridderkerk fietswedstrijden op 27 november 2021€ 1.500,00
Alexandra van Dongen Werkgroep Schildersdorp Rijsoord € 1.500,00
Voor Elkaar S. Faraj€ 1.500,00
Wilhelminakerk digitale tentweek + fysieke spelletjesmiddag€ 1.500,00
Linda Kelderhuis Burendag€ 1.500,00
St. Buurtpreventie Bolnes Bomenroute boekje initiatiefsubsidie€ 1.500,00
Mevr. Habib, Stichting Multicultureel Ridderkerk diverse activiteiten€ 1.350,00