Zet uw organisatie of vereniging zich in voor de bevordering van onderwijs, sport, welzijn, jeugd, zorg, sport, cultuur of maatschappelijk werk? Of draagt uw organisatie bij aan het realiseren van gemeentelijke doelstellingen? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Doel van subsidie:

 • Ondersteunen en stimuleren van activiteiten die worden georganiseerd voor inwoners van de gemeente
 • Realiseren van een breed aanbod van voorzieningen voor inwoners.

Het subsidieplafond voor het seizoen 1 juni 2018 tot en met 31 mei 2019 is vastgesteld op € 50.000,-

Cultuursubsidie

Wilt u cultuursubsidie aanvragen? Raadpleeg dan eerst de criteria voor Cultuursubsidie. Heeft u vragen over de Cultuursubsidie? Neem dan contact op met cultuurregisseur Jacky van Dijk.

Waarvoor geen subsidie?

 • We geven geen subsidie voor aanvragen:
 • Die niet passen binnen de gemeentelijke beleidsdoelen.
 • Waarvoor de aanvrager zelf kan zorgen voor voldoende middelen. Bijvoorbeeld door bijdragen van deelnemers te vragen.
 • Die niet ten goede komen aan de inwoners.
 • Die in strijd zijn met de wet, het algemeen belang of de openbare orde.
 • Die een politieke, godsdienstige of levensbeschouwelijke boodschap uitdragen.
 • Die niet voldoen aan de regels die zijn gesteld om voor subsidie in aanmerking te komen.
 • Waar er geen redelijk verband is tussen de hoogte van de gevraagde subsidie en de activiteiten en prestaties waarvoor u de subsidie aanvraagt.

Aanpak

Wilt u subsidie aanvragen? Dit gaat zo:

 • Vul het online aanvraagformulier in voor een jaarlijkse subsidie.
 • Doet u een aanvraag namens een organisatie of vereniging? Maak dan gebruik van eHerkenning.

Jaarlijkse subsidie aanvragen

 • Houd de volgende gegevens bij de hand:

o    KVK-nummer van uw organisatie
o    IBAN-nummer
o    Ledenaantal per leeftijdscategorie bij sport- en culturele verenigingen

 • Stuur bij uw aanvraag ook de volgende gegevens digitaal mee:

o    Activiteitenplan met beschrijving van de activiteiten.
o    Een onderbouwing van uw subsidieverzoek.
o    Een begroting.

 • Gaat het om een eerste subsidieaanvraag? Stuur dan ook de volgende stukken mee:

1.    Afschrift van oprichtingsakte
2.    Afschrift van statuten
3.    Laatst vastgestelde jaarverslag
4.    Laatst vastgestelde jaarrekening
5.    Balans van het voorgaande jaar

 • Vraag een jaarlijkse subsidie voor 1 september aan, voorafgaand aan het jaar waarvoor u subsidie aanvraagt.
 • Het college neemt vóór 31 december een besluit over uw subsidieaanvraag.
 • U ontvangt een brief met een besluit over uw subsidieaanvraag (beschikking).

Vaststelling van subsidie

 • Subsidies tot en met € 5.000,- stelt het college direct vast.
 • Dien een aanvraag in tot vaststelling voor subsidies van meer dan € 5.000,-. Informatie hierover leest u in de beschikking die u ontvangt.

Beoordeling subsidieverzoek

 • Heeft u de aanvraag tijdig online ingediend en zijn alle gegevens volledig ingevuld? Dan nemen wij de aanvraag in behandeling.
 • Aanvragen van organisaties of vereniging waarmee wij een langdurige subsidierelatie hebben, komen als eerste in aanmerking voor subsidie.

Meer weten?

Is deze pagina naar wens?