De surfbocht in de Waal bij Rijsoord is door de provincie weer aangewezen als officieel zwemwater. Wethouder Peter Meij is er blij mee. ,,Er zijn hier altijd veel zwemmers en surfers. Dat deze plek opnieuw is aangewezen, is goed voor iedereen. Door dit besluit wordt de waterkwaliteit in de gaten gehouden en zijn er in het seizoen controles op de fysieke veiligheid.''

Belangen afstemmen

Om het zwemgedeelte te markeren, wordt 's zomers een drijflijn in het water gelegd. Die scheidt de zwemmers van de vaargeul en de plek rond de botenhelling. Buiten het seizoen wordt de lijn weggehaald, zodat hier kan worden gevist of met modelboten gevaren. De wethouder is in gesprek met visvereniging ERHV De Waal en Scheeps Modelbouw Vereniging Ridderkerk om alle belangen goed op elkaar af te stemmen.

Opgeknapt

Vanuit de Waalvisie maakte de gemeente deze zwemplek de afgelopen jaren aantrekkelijker. De botenhelling is opgeknapt en er zijn twee trapjes geplaatst, zodat je makkelijker in en uit het water kunt. De Waalweg is afgesloten voor doorgaand verkeer, zodat het voor recreanten rustiger is. Vanuit de Europese Zwemwaterrichtijn moet de provincie locaties waar veel wordt gezwommen waar mogelijk op de lijst van officiële zwemlocaties zetten. Dan wordt de waterkwaliteit gecontroleerd én wordt toegezien op de fysieke veiligheid. Als dit niet in orde is, wordt de beheerder (NRIJ/Staatsbosbeheer) aangesproken en moet die maatregelen nemen.

Informatie

Bij het zwemwater worden twee borden geplaatst. Als er iets aan de hand is, wordt dat op deze borden aangegeven, evenals op zwemwater.nl en in de Zwemwater app.