U betaalt aan de gemeente onroerendezaakbelasting (ozb). De WOZ-waarde bepaalt de hoogte van deze belasting. De gemeente stelt deze WOZ-waarde vast. Hiervoor gebruiken we de waarde van uw huis, gebouw, perceel of grond op 1 januari van het jaar ervoor. Deze datum heet de waardepeildatum.
Wilt u weten hoe de gemeente dit bedrag heeft berekend? Dan kunt u het Taxatieverslag WOZ aanvragen. Hierin staat bijvoorbeeld:

  • het pand waar het om gaat
  • verkoopcijfers van panden die op uw pand lijken
  • de WOZ-waarde van uw pand
  • gegevens uit het kadaster

Het aanvragen van een taxatieverslag is gratis.

Voorwaarden

De voorwaarden zijn onder andere:

  • U heeft een WOZ-beschikking gekregen.
  • De beschikking staat op uw naam.

Online inzien

U kunt uw taxatieverslag WOZ digitaal inzien. Ook kunt u uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen hier inzien. U heeft DigiD nodig om in te loggen.

Bekijk hier uw aanslagbiljet en WOZ taxatieverslagen

Heeft u vragen? Vul dan het contactformulier in.

Reageren of iets vragen

Appartementseigenaren in de gemeente Ridderkerk krijgen wel een juiste WOZ-waarde

In diverse media is aandacht besteed aan de WOZ-waardebepaling van appartementen. Gemeenten hebben mogelijk de waarde van appartementen niet goed gewaardeerd, door de manier waarop zij de Vereniging van Eigenaren (VvE)-reserve betrekken bij het bepalen van de WOZ-waarde. Dit naar aanleiding van gerechtelijke uitspraken.
Het reservefonds is er voor huiseigenaren om te sparen voor onderhoud van het appartementencomplex. Gemeenten zouden ten onrechte de VVE-reserve optellen bij de woningwaarde, waardoor appartementseigenaren een te hoge WOZ-waardebeschikking zouden ontvangen.

In de gemeente Ridderkerk is dat laatste niet aan de orde. De onderhoudsreserve wordt in Ridderkerk uit de verkoopprijs gehaald en maakt dus ook geen onderdeel uit van de WOZ-waarde. De gemeente Ridderkerk controleert dit door van elk verkocht appartement de koopakte bij het Kadaster op te vragen.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente over de hoogte van de WOZ-waarde? U kunt bezwaar maken bij de gemeente. Dit kan met DigiD of met eHerkenning. Doe dit binnen 6 weken na de datum die bovenaan de brief van de gemeente staat.

Bezwaar maken