Indien u eerder een A-evenement heeft georganiseerd en hier opnieuw een vergunning voor aan wilt vragen, kunt u gebruik maken van de versimpelde procedure. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden.

Er is sprake van een terugkerend evenement als u ditzelfde evenement in de afgelopen 2 jaar heeft georganiseerd. Is het evenement groter dan voorgaande jaren of is het evenement heel anders dan vorig jaar (bijvoorbeeld veel meer kramen, meer artiesten of het evenement duurt langer), vul dan een compleet nieuwe aanvraag in.

Hoe vraag ik een vergunning aan?

 • Log in met DigiD of eHerkenning en vraag het online aan.
 • U geeft o.a. de volgende informatie:
  • referentienummer en datum van de laatst afgegeven evenementenvergunning
  • naam, datum en locatie evenement
  • contactgegevens tijdens evenement
 • U kunt direct de volgende geactualiseerde documenten uploaden (digitaal meesturen):
  • situatietekening (dit is een verplichte bijlage)
  • indien van toepassing draaiboek, beveiligingsplan, verkeersplan.

eHerkenning linkVraag een vergunning voor een terugkerend A-evenement aan

Heeft u vragen, bel dan met team APV en Bijzondere Wetten via (0180) 451 234 of stuur een e-mail naar apv@ridderkerk.nl.

Wat gebeurt er met mijn aanvraag?

 • We beoordelen na ontvangst de aanvraag. Mogelijk zijn er nog aanvullende gegevens nodig.
 • Bij deze procedure is de aanvraag versimpeld, maar de aanvraag- en behandelingstermijn blijven ongewijzigd.
 • We nemen de beslissing binnen 8 weken nadat wij uw aanvraag compleet hebben ontvangen. We mogen deze termijn 1 keer verlengen.
 • Bent u het niet eens met de beslissing? U kunt bezwaar maken bij de gemeente. Doe dit binnen 6 weken nadat u de beslissing heeft ontvangen.