Een trouwambtenaar sluit het huwelijk of partnerschap. Jullie kunnen een trouwambtenaar van de gemeente kiezen of iemand die jullie zelf kennen. Bijvoorbeeld een trouwambtenaar uit een andere gemeente. Wij benoemen die persoon dan tot trouwambtenaar voor 1 dag; deze persoon moet dan al wel benoemd zijn als trouwambtenaar bij een andere gemeente.

Wat zijn de voorwaarden?

De trouwambtenaar voor 1 dag:

 • is al trouwambtenaar in een andere gemeente
 • is 18 jaar of ouder.
 • staat niet onder curatele.

Hoe vraag ik het aan?

 • Vul het meldingsformulier voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap in
 • Doe dit uiterlijk 17 weken vóór de gewenste huwelijksdatum!
 • Geef in het meldingsformulier voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap aan dat u gebruik wil maken van een eigen trouwambtenaar
 • Voeg de volgende extra documenten toe:
  • kopie geldig identiteitsbewijs van de trouwambtenaar
  • kopie bewijs van beëdiging bij de rechtbank
  • kopie benoemingsbesluit van de andere gemeente
 • Nadat wij alles hebben gecontroleerd en akkoord kunnen geven, geven we jullie trouwambtenaar voor 1 dag alle informatie en uitleg die hij/zij nodig heeft voor de grote dag. Er is altijd een gastvrouw aanwezig.