Een trouwambtenaar sluit het huwelijk of partnerschap. Jullie kunnen een trouwambtenaar van de gemeente kiezen of iemand die jullie zelf kennen. Bijvoorbeeld een trouwambtenaar uit een andere gemeente. Wij benoemen die persoon dan tot trouwambtenaar voor 1 dag; deze persoon moet dan al wel benoemd zijn als trouwambtenaar bij een andere gemeente.

Wat zijn de voorwaarden?

De trouwambtenaar voor 1 dag:

 • is al trouwambtenaar in een andere gemeente
 • is 18 jaar of ouder.
 • staat niet onder curatele.

Hoe vraag ik het aan?

 • Vul het meldingsformulier voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap in
 • Dien uw meldingsformulier en de aanvraag 'Trouwambtenaar voor 1 dag' uiterlijk 3 maanden vóór de gewenste huwelijksdatum in.
 • Geef in het meldingsformulier aan dat u gebruik wil maken van een eigen trouwambtenaar.
 • Na verzending krijgt u van ons per e-mail een automatische ontvangstbevestiging. Hierin staat een zaaknummer. Dit zaaknummer heeft u nodig om het formulier 'Verzoek aanwijzing eenmalige BABS' in te kunnen vullen.
 • Bij dit formulier stuurt u de volgende documenten mee:
  • scan geldig benoemingsbesluit huidige gemeente van de aan te wijzen trouwambtenaar
  • scan geldig legitimatiebewijs van de aan te wijzen trouwambtenaar
  • scan van de beëdiging van de rechtbank van de aan te wijzen trouwambtenaar
 • Vul nu het formulier in
  DigiD linkVerzoek aanwijzing eenmalige BABS
 • Nadat wij alles hebben gecontroleerd en akkoord kunnen geven, geven we jullie trouwambtenaar voor 1 dag alle informatie en uitleg die hij/zij nodig heeft voor de grote dag. Er is altijd een gastvrouw aanwezig.