Als u in het buitenland gaat trouwen, worden er verschillende documenten gevraagd. Welke dat zijn, verschilt per persoonlijke situatie en per land. Informeer daarom in het land zelf wat u precies nodig heeft om daar te kunnen trouwen.

Hoe werkt het?

Verklaring huwelijksbevoegdheid

Als u in het buitenland gaat trouwen, heeft u in sommige landen een ‘verklaring van huwelijksbevoegdheid’ nodig. Dit is een internationaal document waarin staat dat u in het buitenland met aanstaande partner mag trouwen. Dit document is 6 maanden geldig en vraagt u aan bij uw woongemeente. Als u niet meer in Nederland woont, vraagt u dit aan bij de gemeente waar u het laatst stond ingeschreven.

Heeft u een verklaring huwelijksbevoegdheid nodig van ons? Bel dan naar (0180) 451 234 voor een afspraak. U hoort dan meteen welke (buitenlandse) originele documenten nodig zijn. In sommige gevallen moeten buitenlandse documenten voorzien zijn van legalisatie en een officiële vertaling(externe link).

Ongehuwdverklaring

Er kan ook om een ‘ongehuwdverklaring’ worden gevraagd. Dit is een (internationaal) uittreksel BRP. Op dit uittreksel staat uw burgerlijk staat. Deze vraagt u aan bij de gemeente waar u woont. Als u inwoner bent van Ridderkerk, dan kunt u een (internationaal) uittreksel BRP aanvragen.

Als u niet meer ingeschreven bent in Nederland, dan vraagt u een (internationaal) uittreksel RNI(externe link) aan. Op dit uittreksel staat uw burgerlijke staat.

Getrouwd in het buitenland?

Woont u in Nederland en bent u in het buitenland getrouwd? Dan bent u verplicht uw huwelijk te registreren bij uw woongemeente.
Maak telefonisch een afspraak voor registratie huwelijk (buitenlandse documenten inschrijven) via (0180) 451 234.

In sommige gevallen moet uw buitenlandse huwelijksakte voorzien zijn van legalisatie en een officiële vertaling(externe link).

Verklaring schijnhuwelijk

Heeft één van u of u beiden niet de nationaliteit van een EU-land, én geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd? Dan moet u beiden verklaren dat u geen schijnhuwelijk bent aangegaan. Met deze verklaring geeft u aan dat u niet alleen trouwt of een partnerschap aangaat om een verblijfsvergunning te krijgen. Vermoedt de ambtenaar dat er toch sprake is van een schijnhuwelijk, dan moet hij een onderzoek instellen. Als hij er dan van overtuigd is dat er sprake is van een schijnhuwelijk, dan moet hij weigeren om het huwelijk of geregistreerd partnerschap te registreren.
De eigen verklaring blijft bewaard voor de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Afspraak maken

Maak telefonisch een afspraak. Bel op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur: (0180) 451 234.

Kom samen naar de afspraak en neem mee:

De eventuele verklaring over een schijnhuwelijk of partnerschap wordt direct aan de balie ingevuld en ondertekend.

Wat kost het?

  • Verklaring huwelijksbevoegdheid: € 27,50
  • Een uittreksel BRP (ongehuwdverklaring): € 10,80