De komende jaren neemt elektrisch rijden enorm toe. Door de groei van het aantal elektrische auto’s stijgt ook de behoefte aan laadpunten. De gemeente breidt daarom het netwerk van openbare laadpalen in Ridderkerk de komende jaren uit.

Plankaart

We hebben een plankaart(externe link) opgesteld. Daarin staan alle laadpalen:

  • Paars: bestaande locaties laadpalen.
  • Groen: geplande locaties voor laadpalen. Deze worden naar verwachting in september 2022 vastgesteld met een verkeersbesluit. Dit besluit plaatsen we op deze website.
  • Oranje: door inwoners voorgestelde extra of betere locaties voor laadpalen die door de gemeente getoetst zijn. Deze oranje locaties liggen dus nog niet vast en worden daarom niet meegenomen in het verkeersbesluit van september 2022. Wanneer voor deze locaties een aanvraag wordt gedaan moet hier een apart verkeersbesluit over genomen worden. Niet alle suggesties staan in de plankaart. Bijvoorbeeld omdat de voorgestelde locatie niet op gemeentegrond ligt.
  • Roze: dit zijn laadpalen die al aangevraagd zijn en binnenkort worden geplaatst.

Reacties op locaties laadpalen

Begin 2022 hebben we inwoners via onder andere een brief, de gemeentekrant en social media gevraagd mee te denken over de locaties van toekomstige laadpalen. Hier hebben we veel reacties op gekregen. De meeste reacties waren erg positief. We zien ook dat er zorgen zijn over de keuze van locaties of toename van de parkeerdruk. Het is helaas niet mogelijk om alle reacties persoonlijk te beantwoorden. We hebben de antwoorden op de meest gestelde vragen op een rijtje gezet.

Plaatsing laadpalen

De laadpalen worden pas geplaatst nadat er een aanvraag is ingediend. We verwachten dat de nu vastgestelde locaties (groene locaties) in 2025 voorzien zijn van een laadpaal.