Een uittreksel uit de Basisregistratie personen (BRP) is een bewijs van de gemeente dat u in Ridderkerk woont. Hierop staan:
•    uw naam
•    adres
•    geboorteplaats
•    geboortedatum en waar nodig andere gegevens.

Er zijn verschillende typen uittreksels. De instantie aan wie u het uittreksel moet geven, weet wat erop moet staan.

U vraagt een uittreksel aan bij de gemeente waar u woont en ingeschreven staat.

Kosten

Een uittreksel basisregistratie personen kost: €10,20.

Aanpak

Momenteel is het online aanvragen van een uittreksel niet mogelijk. Onze excuses hiervoor.

 • Maak online een afspraak.
  Afspraak maken
 • U komt persoonlijk naar uw afspraak. Neem het volgende mee:
  • uw identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs).
 • U betaalt meteen.
 • U krijgt het uittreksel meteen mee.

Iemand machtigen?

U kunt ook iemand die meerderjarig is machtigen om het uittreksel voor u aan te vragen. Deze persoon moet dan meenemen:

 • geldig identiteitsbewijs
 • kopie identiteitsbewijs van uzelf
 • de schriftelijke machtiging

Met de schriftelijke machtiging geeft de persoon voor wie u het uittreksel aanvraagt u toestemming om het document namens hem of haar aan te vragen. Download hiervoor ons formulier

Machtigingsformulier

Vraagt u een uittreksel aan voor uw kind jonger dan 18 jaar wonend op hetzelfde adres? Dan heeft u geen machtingsformulier nodig.

Extra informatie

 • Heeft u een bewijs nodig van bijvoorbeeld uw geboorte, huwelijk of echtscheiding? Vraag dan een afschrift (uittreksel) Burgerlijke Stand aan.
 • Als u in het buitenland woont, of niet meer bij een Nederlandse gemeente staat ingeschreven, dan staan uw persoonsgegevens in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). U kunt een uittreksel hiervan aanvragen bij een van de RNI loketgemeenten.

Heeft u gevonden wat u zocht?