Als u dringend andere woonruimte nodig heeft, bijvoorbeeld als u op korte termijn geen uitzicht heeft op andere (on)zelfstandige woonruimte, kunt u een urgentieverklaring aanvragen. 

Met een urgentieverklaring heeft u voorrang bij het krijgen van een andere woning. Om er voor te zorgen dat de woningen gaan naar personen die ze echt nodig hebben, gelden er strenge regels voor het krijgen van een urgentieverklaring, maar ook voor de woningen die met voorrang kunnen worden toegewezen.

Wat zijn de voorwaarden?

 • U woont in de gemeente Ridderkerk.
 • U bent ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP).
 • U bent 18 jaar of ouder.
 • Het is niet uw eigen schuld dat u snel een andere woning nodig heeft.
 • Uw verzamelinkomen is niet hoger is dan
  • € 40.765,00 (eenpersoonshuishouden) of
  • € 45.014,00 (meerpersoonshuishouden).
  • De peildatum hiervoor is 1 januari 2022.

Hoe kan ik urgentie aanvragen?

Kan ik een ander vragen om urgentie voor mij aan te vragen?

Er zijn personen en bureaus actief die tegen betaling en soms met onjuiste informatie u willen helpen met het aanvragen van een urgentieverklaring. Dit heeft géén meerwaarde. Vraag urgentie persoonlijk aan!

Heeft u vragen over het aanvragen van een urgentieverklaring? Neem dan contact met ons op, telefonisch op maandag tot en met donderdag tussen 09.00 en 12.00 uur, via (0180) 451 234 of via het contactformulier:

DigiD linkcontactformulier urgentieverklaring

Wij kunnen u helpen met al uw vragen.

Wat heb ik nodig bij mijn aanvraag urgentie?

Om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen hebben wij de volgende bewijsstukken van u nodig:

Afhankelijk van de urgentiegrond hebben wij ook de volgende bewijsstukken van u nodig.

Wat kost het?

Kosten

 • Aanvraag: € 50,00
 • Aanvraag op basis van medische noodzaak: € 50,00 extra

Wat gebeurt er na mijn aanvraag urgentie?

 • Wij zijn wettelijk verplicht om bij de voorbereiding van de beslissing op uw aanvraag, onderzoek te doen naar alle relevante omstandigheden. Bovendien willen wij u niet belasten met het aanleveren van gegevens, die al bij ons of bij Woonnet Rijnmond bekend zijn. Daarom raadplegen wij uw inschrijving in de BRP en uw account bij Woonnet Rijnmond. Zo kunnen we ervoor zorgen dat uw aanvraag met de juiste gegevens kan worden afgehandeld.
 • Wij beslissen binnen 8 weken nadat het aanvraagformulier en het inschrijfgeld is ontvangen. Deze termijn wordt verlengd met de tijd die u nodig heeft om alle bewijsstukken te overleggen. U krijgt van ons een brief met de beslissing. Als we u de urgentieverklaring toesturen, krijgt u daar ook een uitleg bij. Daarin staan uw rechten en plichten als urgent woningzoekende vermeld.
 • Staat in de brief dat u geen urgentieverklaring krijgt? En bent u het niet eens met de uitleg die we geven? U kunt bezwaar maken bij de gemeente. Doe dit binnen 6 weken nadat u de beslissing heeft ontvangen.

Hoe kan ik mijn aanvraag urgentie intrekken?

Wilt u de urgentieverklaring intrekken? Regel dit direct online:
Trek mijn urgentieverklaring in

Heeft u vragen? Bel ons dan op maandag, dinsdag, woensdag of donderdag tussen 09.00 en 12.00 uur: (0180) 451 234. Of via het contactformulier:

DigiD linkcontactformulier urgentieverklaring